ÅSIKT

Privat vård är visst bra!

Replik!

DEBATT

Vi tänker fortsätta arbetet med att utveckla alternativ, mångfald och valfrihet för den enskilde på alla politiska nivåer. Det är en politik som ökar människors trygghet och överbrygger den av

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

socialdemokraterna skapade klyftan mellan styrande politiker och hunsade medborgare, skriver fyra ledande moderater i en replik till socialdemokraterna Morgan Johansson och Christer Persson.

Socialdemokraterna Morgan Johansson och Christer Perssons menar sig leda i bevis att grundläggande välfärdspolitiska principer äventyras av valfrihetsreformer och ökad mångfald (Aftonbladet Debatt 25/6). De presenterar däremot inte ett enda argument, inte en faktauppgift till stöd för detta i sin artikel. Allt som finns är (grund)lösa spekulationer. Från flera andra håll kommer belägg som motsäger dessa spekulationer. I en enkät utförd av Kommunalarbetarförbundet får privata arbetsgivare i äldreomsorgen på punkt efter punkt högre betyg än de offentliga. Det gäller allt ifrån trivsel bland personalen till möjligheten att ägna mer tid åt de äldre. Amerikanska jämförelser visar att sjukhus som får gå med vinst ger effektivare vård än både icke-vinstdrivna och offentligt drivna sjukhus. Fler alternativa driftsformer gör alltså att fler kan få vård för samma summa pengar. En nyligen presenterad ESO-rapport (Ds 2001:12) visar att konkurrens från fristående skolor ökar kvaliteten också i de kommunalt drivna skolorna. Alla elever gynnas av mångfalden – även de som går i kommunala skolor.

LO och socialdemokraterna vägrar erkänna att kommunal- och landstingsservice som upphandlas är finansierad av medborgarna. Den är gemensamt finansierad genom landstings- och kommunalskatten, vilket är något helt annat än privat finansierad verksamhet. Även offentligt finansierad verksamhet kan, och bör i vår mening, präglas av valfrihet, metodutveckling och förbättrad kvalitet för den enskilde medborgaren. Till skillnad från den samlade vänstern ser vi stora fördelar med en politik för flera nya aktörer inom områden som dominerats av offentliga monopol.

I Stockholms läns landsting har vi därför stöttat en utveckling som resulterat i en ny mångfald inom vårdområdet. Allt från etablerade vårdföretag till personalentreprenader har getts en möjlighet att vara med och utveckla sjukvården. Detta som ett led i en konsekvent idé om hur sjukvården kan ges de bästa förutsättningarna att utvecklas, till såväl patienternas som de anställdas fördel. Stockholms läns landsting har i dag över 150 olika projekt på gång med nya avknoppningar och privatiseringar. Det är oftast personalen själva som driver på för att ta över verksamheterna och vi uppmuntrar dem gärna.

Att Stockholms läns landsting i dag har Sveriges kortaste vårdköer är ingen slump. Alla de nya vårdföretagen som vuxit fram i regionen har varit en omistlig del i vårt arbete med att kapa vårdköerna och erbjuda patienterna en bättre vård. En politik med mångfald, valfrihet och en väl fungerande vårdgaranti ger invånarna en god vård i tid.

Konkurrensutsättningar och upphandlingar har gjort en skillnad till det bättre. Samma sak när det gäller verksamheter som skola, äldreomsorg och barnomsorg eller när vi erbjudit hyresgäster att få köpa och äga sina hem.

Det handlar om att ge människor möjligheten om de vill. Vi försvarar därför f d justitieministern Laila Freivalds rätt att köpa sin egen bostad, liksom statsminister Göran Perssons rätt att besöka privata Sophiahemmet för sina ryggproblem. Men rätten att välja ska gälla alla – inte bara inflytelserika socialdemokrater med god ekonomi. Där går skiljelinjen mellan oss moderater och vänstern.

Moderat politik handlar nämligen om valfrihet, inte om tvång. Med fler alternativ går det att erbjuda den enskilde människan en större valfrihet och skattebetalarna ges större valuta för sina skattepengar. Med fler alternativ och en verklig valfrihet ges alla möjlighet att välja, vilket motverkar segregation. I Täby har barnfamiljerna denna verkliga valfrihet genom över femtio olika utförare av barnomsorg att välja emellan. Där har mångfalden ersatt det gamla kommunala monopolet.

I sin artikel gör Christer Persson och Morgan Johansson inte mycket för att tydliggöra vilket alternativ de skulle vilja se i vår valfrihets- och mångfaldspolitiks ställe. De mörkar medvetet det faktum att en återgång till den sociala ingenjörskonsten, med dess socialiseringar och politiska monopol, vore ett hårt slag mot välfärden i Sverige. Meningen med författarnas politiska megafonprodukt verkar inte vara att göra en seriös analys, utan att bekräfta en politisk tes som varje dag motbevisas av verkligheten.

Från moderat håll tvekar vi inte att tala klarspråk. Vi tänker fortsätta arbetet med att utveckla alternativ, mångfald och valfrihet för den enskilde på alla politiska nivåer. Det är politik som ökar människors trygghet och överbrygger den av socialdemokraterna skapade klyftan mellan styrande politiker och hunsade medborgare. Medborgarnas vilja och förmåga att ta ansvar för sina liv är större än vad socialistiska ”vi vet bäst tyckare” vågar inse.

Chris Heister, 1:e vice partiordförande och riksdagsledamot (m)

Ralph Lédel, finanslandstingsråd Stockholms läns landsting (m)

Carl Cederschiöld, finansborgarråd Stockholm stad (m)

Stefan Klåvus, kommunstyrelsens ordförandeTäby (m)

Tyck till:

Läs debattartikeln: