ÅSIKT

Grundlösa beskyllningar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Aftonbladet har (29/6) upplåtit spalterna för den ur Kristdemokraterna nyligen uteslutna Timmy Ohlson för att han ska få vräka ur sig en mängd grundlösa beskyllningar mot partiet. Timmy Ohlsson, som tidigare talat om kristdemokraternas partiledning som värre än Stalin och Hitler, har lämnat skaran av seriösa debattörer och tänkare. Hans tankegångar är knappast värda att ta på allvar. De är snarare resultatet av personlig bitterhet än djupsinnig politisk analys.

Jag ska ändock kort bemöta de grövsta angreppen i artikeln.

Timmy Ohlson undrar retoriskt vad det blivit av kristdemokraternas krav på en bättre fungerande vård och omsorg. Svaret är att kristdemokraterna oförtrutet driver på för mer resurser till detta område. I oppositionsställning, som i riksdagen, får man oftast se sina förslag nedröstade, men det hindrar inte att vi fortsätter arbetet för fler vårdplatser och för en värdig vård och omsorg om gamla och sjuka. I Stockholm befinner sig kristdemokraterna i majoritetsställning. Det innebär också att vårdplatserna ökar.

Vi lovade 500 nya platser i Stockholm under mandatperioden. Det har vi redan klarat, men vi fortsätter för vi vet att det behövs. Detta vet förstås Timmy Ohlsson.

Timmy Ohlson har också lyckats läsa delar av en skandalöst usel socialdemokratisk pamflett i vilken kristdemokraterna svartmålas. Poängen i Ohlssons resonemang är att vi kristdemokrater röstade mot centerns och socialdemokraternas uppgörelse om att pengar skulle tas från försvaret till vården. Vi gav – och ger – mer till vården men ville inte att det skulle finansieras genom att försvaret blev av med ytterligare resurser. Detta vet förstås Timmy Ohlsson.

Timmy Ohlson gör gällande att kristdemokraternas engagemang för en livaktig jordbruksnäring och en aktiv miljöpolitik skulle bygga på något annat än ett genuint intresse för dessa frågor. Det är fel. Detta vet förstås Timmy Ohlsson.

På det rättspolitiska området försöker Timmy Ohlsson misskreditera kristdemokraterna. Han väljer att kritisera en av kristdemokraternas riksdagsledamöter. Den riksdagsledamot som tidigare varit sammanboende med Timmy Ohlssons far. Kanske är det så att vi närmar oss pudelns kärna, orsaken till Timmy Ohlssons utfall.

Göran Hägglund (gruppledare i riksdagen kd)