ÅSIKT

Ska allt säljas ut i kommunen?

DEBATT

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Privatiseringen inom den offentliga sektorn har varit tema för flera debattartiklar under den senaste tiden. Den 25/6 angrep Christer Persson och Morgan Johansson privatiseringen i offentliga sektorn. Den 2/7 svarade fyra moderater att kritiken saknade grund och folkpartisten Jan Björklund kallade det den 3/7 ”socialdemokratisk dubbelmoral”. I sin slutreplik skriver Persson och Johansson att de är oroliga för att Stockholm ska avyttra den offentliga driften helt.

Av såväl de moderata skribenternas som Jan Björklunds (fp) svar framgår att ingen av dem brytt sig om att läsa vår bok ”Välfärd till salu och den brända jordens taktik”, innan de svarade på vår artikel. Det är synd. I boken finns nämligen alla de källor som skribenterna efterlyser. Vi har framför allt utgått från internationella forskningsresultat, svenska studier, samt den löpande granskning som bland annat revisorer och statliga myndigheter gör av kommuners och landstings verksamheter. Låt oss bara kort peka på huvudresultaten:

Vinstintressen inom vård, skola och omsorg ökar riskerna för sortering av elever och patienter. Privata vårdgivare och skolor kommer att försöka undvika att ta emot elever och patienter med särskilda behov. Detta är belagt i internationella studier, och för en översikt av dessa rekommenderas Bo Rothsteins och Paula Blomqvists bok ”Välfärdsstatens nya ansikte”.

Internationella studier visar också att vinstdrivna sjukhus genomgående har högre vårdkostnader än sjukhusföretag som drivs utan vinstsyfte (non-profit). Se till exempel den undersökning som redovisas i The New England Journal of Medicine, nr 6/1999.

De kostnadsfördelar som konkurrensutsättning inledningsvis resulterade i, har nu klingat av. Kostnadsskillnaderna mellan privata och kommunala utförare är praktiskt taget borta. Det beror på att vård- och omsorgsmarknaderna redan domineras av ett fåtal stora företag. Det framgår av en utvärdering av äldreomsorgen av Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, samt revisionsrapporter från Stockholm stads revisorer (avser äldreomsorgen) och från Stockholms landstingsrevisorer (avser vården).

I Stockholms stad och landsting gynnas systematiskt privat drift framför offentlig. Ett exempel är S:t Görans sjukhus, som fick mycket generösa villkor vid privatiseringen. Det har landstingets revisorer pekat på.

De kommunala skolorna i Stockholm missgynnas genom att man inte tar hänsyn till att de har ett större ansvar än de fristående skolorna, och genom att de tvingas betala extremt höga hyror.

Utförsäljningen av allmännyttan omfattar hittills 17 000 lägenheter. Drygt 40 procent av de allmännyttiga lägenheterna i innerstaden har sålts ut eller ska säljas ut (årsskiftet 2000/2001). Det innebär att det blir väsentligt svårare för låginkomsttagare och ungdomar att få en lägenhet i innerstaden i framtiden. Det innebär också på sikt att marknadshyror införs smygvägen. Att försäljningen sker till underpris har Stockholm stads revisorer konstaterat.

Det är en stor risk för en kommun att helt avyttra den offentliga driften.

Kommunen eller landstinget har en lagstadgad plikt att se till att medborgarna får den vård, skola och omsorg de har rätt till. Det ansvaret får man svårt att leva upp till när den kommunala driften blir för liten.

Att ledande borgerliga politiker i Stockholms stad och landsting inte verkar känna till kritiken från bland andra sina egna revisorer gör oss oroliga för hur staden och länet egentligen sköts.

Tyck till:

Christer Persson sakkunnig i statsrådsberedningen , Morgan Johansson socialdemokratisk riksdagsledamot

ARTIKELN HANDLAR OM