ÅSIKT

Våldsverkarna är hotet mot demokratin

Replik

DEBATT

Miljöpartiets EU-parlamentariker Per Gahrton har på senare tid gjort sig till främste tolk för en farlig politisk linje. I undanskymda bisatser tar han pliktskyldigast avstånd från extremistvåldet i Göteborg men hans politiska huvudpunkt är att urskulda och legitimera detta våld genom att oupphörligt hävda att den VERKLIGA skulden ligger på annat håll.

Han gjorde det i sitt tal på Götaplatsen på fredagskvällen under toppmötet och han gör det igen på Aftonbladet Debatt 1 juli. De ”som började”, menar Gahrton, är ”de EU-ledare som hade barrikaderat sig bakom de mest omfattande polisiära skyddsanordningar Sverige någonsin skådat”.

Men Sverige hade faktiskt planerat en större öppenhet och mer dialog med medborgarna än vid något tidigare toppmöte. Planer som våldsverkarna hindrade.

Gahrton skriver: ”Gatuhuliganernas skadeverkningar kan repareras, toppmöteshuliganernas demokratisabotage är svårare att komma åt”.

Med detta inte bara jämställer Gahrton de demokratiskt valda EU-ledarnas toppmöte med huliganernas våld, han anser det vara värre. Gahrton direkt bagatelliserar det våld som så när hade kostat människor livet, som innebar att massor av demokratiska aktiviteter fick ställas in, som kostade oskyldiga både pengar och lidande, och som håller på att leda till en upptrappad våldsspiral...

I själva verket är våldsverkarna det verkliga hotet mot demokratin.

Europas medborgare kan byta ut deltagarna i toppmötena i allmänna val. Men dessa våldsverkare, som utser sig själva och sätter upp paramilitära organisationer och utövar terror för att driva igenom sina mål - hur grumliga de än må vara - har ingen demokratisk legitimitet. Tvärtom hindrar de medborgarnas möjligheter till dialog med de folkvalda.

Men Per Gahrton ger dem bara en cynisk klapp på axeln, ”ert våld kan repareras”. Därmed legitimerar han fortsatt våld vid hur många toppmöten som helst, eftersom det näst intill definitionsmässigt ändå aldrig kan bli värre än de EU-beslut som Gahrton och huliganerna ogillar. Ska människor dö innan Gahrton tycker att våldet är värre än EU:s demokratiska möten?

Och varför antyder han att Göran Persson skulle ha lagt in ”sitt”, alltså den svenska regeringens, veto mot förslag om EU-president och EU-regering? Inga av dessa förslag är något annat än inlägg i en debatt, som ska fortsätta under flera år innan beslut överhuvudtaget blir aktuellt.

Är Gahrton rädd att resultatet inte blir som han vill om alla får delta i den debatten? Menar Gahrton på allvar att terrorister och självutnämnda huliganer har större legitimitet att föra debatten om Europas framtid än folkvalda politiker och den breda allmänheten?

Debattartikel:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jan Andersson och Göran Färm EU-parlamentariker (s)

ARTIKELN HANDLAR OM