ÅSIKT

Federalistiskt önsketänkande

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Anders Selnes angriper mig och vänsterns EU-kritik (Aftonbladet Debatt 9/7). Han vill ge mer makt till EU-parlamentet för att göra EU mer demokratiskt. Men att ge EU-parlamentet samma makt som nationella parlament skulle inte göra EU till en levande demokrati, däremot skulle det vara avgörande för att ombilda EU till en statsbildning. Redan nu är EU:s problem att demokratin i praktiken bara fungerar i medlemsländerna medan makten alltmer finns i Bryssel. Genom att centralisera ännu mer makt till EU:s institutioner så kommer det problemet att fördjupas. På EU-nivå finns varken gemensam politiskt debatt eller media, gemensamma partier eller folkligt deltagande i politiken. Det visas också av det ständigt sjunkande intresset för valen till EU:s parlament. Det är ett system för och av en elit.

Riktigt illa blir den demokratiska krisen i EU när unionen inte ens förmår att hålla sig till sina egna spelregler. Selnes anser att Irlands nej till Nicefördraget ska köras över. Det trots att irländarna, liksom andra folk i EU, har en konstitutionell rätt att stoppa fördragsändringar. Respekteras inte den rätten så kapas de små EU-ländernas sista livlina för att kunna hindra en utveckling i EU som de inte vill ha.

Bara ett folk i EU har fått rösta om Nicefördraget. Folket sa nej. Detsamma gäller EMU. Bara danskarna har fått rösta om valutaunionen. De sa också nej.

Borde inte det stämma till lite eftertanke och självkritik från federalisternas sida? Eller ska EU-staten trumfas igenom till varje pris, oavsett vad folken tycker?

En verklig demokratisering av EU måste bygga på respekt för de nationella demokratierna. Därför måste folkomröstningar respekteras. Därför måste också EU-kommissionens makt minskas rejält. Rätten att föreslå nya EU-lagar bör tillhöra de nationella parlamenten, inte som idag byråkraterna i kommissionen. Ministerrådet måste sammanträda i offentlighet och på tydligt mandat av de nationella parlamentens majoriteter. På så vis skulle EU bygga på de nationella demokratierna, inte på luftiga drömmar om en superstat.

EU:s själva grund är den fria marknaden. EU:s ekonomiska politik, fastlagd genom valutaunionen EMU, är en klassisk högerpolitik vars fundament är nedpressade offentliga utgifter. Efter några år med socialdemokrater vid makten i flertalet EU-länder har detta inte ändrats på något avgörande sätt. EU:s överstatlighet är i praktiken ett hinder för vänsterpolitik. Därför framstår Selnes vänsterfederalism som så orealistisk. Varför skulle det bli mer vänsterpolitik om makten ges till ett EU-parlament där viktiga beslut bara kan tas om högern är med i kompromissen, där arbetarklassen inte röstar i valen och knappt några arbetare blir invalda? Vänsterfederalismen är ett tomt skal av önsketänkande.

Jonas Sjöstedt (EU-parlamentariker v)