ÅSIKT

Mer vision i kampen mot aids,tack!

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Synd att Anders Nordström i sin replik 28/6 på vår artikel ”Vi har råd att hjälpa aidsoffren i Afrika”, 21/6, totalt missar poängen. Där vi tror på möjligheter ser Nordström problem, där vi ser utmaningar ser Nordström hinder. Den kampanj som Läkare utan gränser driver handlar om alla människors fundamentala rätt till hälsovård och läkemedel, oavsett var man råkat bli född. När det gäller hiv/aids är priset på läkemedel för behandling av infektionen och dess komplikationer ett viktigt hinder. Därför arbetar vi för att handelshinder, som försvårar eller förhindrar prissänkning, skall tas bort. Vi menar också att mer pengar måste till. 7,5 miljarder dollar är inga ”enorma pengar”. Vi pratar trots allt om en summa som motsvarar mindre än 1 procent av världens samlade militärutgifter. Naturligtvis löser inte pengar alla problem. Läkemedel till hivsmittade när de är i behov av dessa är ett mål, och hur snabbt det uppnås beror på viljan att nå dit. Men låt oss börja där förutsättningarna finns, och låt detta fungera som modeller för förändring. Vi har definitivt inte till syfte att tvinga fram prioriterade ”inköp av dyra antivirala läkemedel”. Däremot anser vi det djupt omoraliskt att vi i den rika delen av världen skall avgöra vad som är kostnadseffektivt i Afrika.

Reduceras den hivinfekterade gravida kvinnan med två osmittade, ett dött och ett fortfarande levande aidssjukt barn till en fråga om kostnadseffektivitet kommer hon och hennes medsystrar aldrig att få någon behandling. Förklara för henne, inte för mig, hur du tänker, Nordström!

Glädjande nog är en omsvängning på gång i svensk politik. Handelsminister Leif Pagrotsky, liksom en majoritet av EU-parlamentarikerna, har vid flera tillfällen talat för en översyn av patent-

reglers inverkan på folkhälsan och en differentierad prissättning på livsnödvändig medicin. Lars Engqvist och Maj-Inger Klingvall talade nyligen vid FN:s stora möte om hiv/aids i New York om behovet av behandling samt att Sverige skulle bidra med, förutom pengar, även kunskaps- och erfarenhetsöverföring.

Vi hade hoppats att Anders Nordström, som chef för Sidas hälsoenhet, i sin artikel skulle valt att berätta hur Sida nu tänker arbeta för att uppfylla svenska regeringens löften gällande behandling för hiv/aidssjuka i fattiga länder.

Istället ägnar han sig åt bittra utfall mot patienter och medicinsk personal som runt om i världen kräver tillgång till existerande mediciner och arbetar för att rädda liv. Vi hoppas att det inte är helt orealistiskt att förvänta oss lite mer visioner från dig, Anders Nordström.

PehrOlov Pehrson (Läkare utan gränser)