ÅSIKT

Subutex kan missbrukas – men är en bra behandling

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I en debattartikel (24/6) ondgör sig Rolf Bromme och Katarina Cnattingius över Subutex, ett nytt läkemedel för underhållsbehandling av opiatberoende patienter.

De skriver att Subutex är ett mera potent narkotikum än Metadon, att den efterlängtade ”kicken” blir mer uttalad, att Subutex kan missbrukas samt att effekten av Subutex är mer kortvarig än för Metadon. Det enda som stämmer av dessa påståenden är att Subutex kan missbrukas, vilket är anledningen till att Subutex bör hanteras inom en narkomanvårdsenhet. Vi arbetar som narkomanvårdsöverläkare på Beroendecentrum syd (BCS) respektive nord (BCN) och ansvarar för den offentliga sjukvårdens hantering av Subutex i Stockholm. Vi har ett par års erfarenhet av Subutex och vill framföra följande fakta: Underhållsbehandling med såväl Subutex som Metadon syftar till att ta bort suget efter heroin. Metadon och Subutex är båda tung narkotika och verkar på samma ställe i hjärnan som heroin och andra opiater, de är båda beroendeframkallande.

När Metadon eller heroin binder sig till opiatreceptorn fås full opiateffekt, de är fulla opiatagonister. Den verksamma substansen i Subutex, buprenorfin, binder sig till opiatreceptorn, men ger ett avsevärt lägre svar än en full agonist; buprenorfin är en partiell opiatagonist.

Metadon och Subutex skiljer sig sinsemellan i två viktiga avseenden:

S Subutex ger varken berusning eller ”kick”, trots höga doser. Subutex är även ett säkrare läkemedel jämfört med Metadon vad gäller risk för andningsförlamning (dödsorsaken vid överdos av opiater).

S Metadon behöver doseras dagligen men verkningstiden för Subutex är dosberoende: vid dubbel dygnsdos får man effekt i två dygn i stället för ett. Patienten behöver därmed bara komma tre gånger i veckan för övervakat medicinintag.

I augusti 1999 påbörjades ett projekt på Maria Narkomanvårdsavdelning, där fem opiatberoende patienter erbjöds följande behandling:

S Subutexunderhållsbehandling, med dagliga övervakade dosintag.

S Urinprover tre gånger i veckan.

S Återfallsprevention, tio gruppsessioner.

S Stödsamtal med kontaktperson en gång i veckan.

S Samverkan med socialtjänsten för boende och arbetsrehabilitering.

Samtliga fem patienter är kvar i behandling, vilket visar att ovanstående behandling är effektiv.

Erfarenheterna från detta projekt används nu dels i en randomiserad placebokontrollerad studie på Maria, dels i utvecklingen av en bredare behandling i länet, subutexteamet BCS och subutexprogrammet BCN.

Vår uppfattning är att Subutex utgör ett viktigt tillskott i behandlingsarsenalen för denna utsatta patientgrupp, till vilken vi ser en ny- och direktrekrytering samt ökad dödlighet. Vi ser också fram emot att fortlöpande kunna presentera uppföljningsdata från våra respektive arbeten!

Ann Engström Johan Kakko (läkare BCS) Ulla Kahn (läkare BCN)