ÅSIKT

Sossarna visar sin desperation

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Nikolai Jakobsen
Socialdemokraterna är irriterade över att de borgerliga partierna vill ge alla föräldrar rätten att välja den barnomsorg som passar just dem bäst, skriver moderatledaren Bo Lundgren. På bilden daghemmet La Farandole där man kan följa den dagliga verksamheten på internet.

De socialdemokratiska riksdagsledamöterna Jan Bergqvist och Britt Bohlin gratulerar i en artikel mig till att ha ”lyckats samla de borgerliga partierna i opposition så nära intill sig” som ingen tidigare moderat partiledare lyckats göra (Aftonbladet Debatt 12/7). Oavsett om så är fallet eller inte, är en sak helt klar: borgerligheten står idag stark med en gemensam färdriktning i avgörande frågor. Socialdemokraterna är uppenbarligen störda över detta. Därav artikeln.

För det första är socialdemokraterna upprörda över att de borgerliga partierna är eniga om att skatterna måste sänkas rejält för att minska bidragsbehov och öka människors oberoende. Detta trots att skatterna i Sverige idag är så höga att många människor tappar kontrollen över sin egen ekonomi och fastnar i fattigdomsfällor, samtidigt som politiken inte klarar att ge valuta för skattepengarna.

Trots de världsrekordhöga skatterna tvingas människor som bor i socialdemokratiska landsting stå i fler-årslånga köer, klarar inte skolan att ge goda kunskaper till alla elever och känner många otrygghet på grund av det ökade grova våldet.

För mig är det viktigt att sänka inkomstskatten rejält för både dem som arbetar och för pensionärer och att slopa fastighetsskatten. Det ger hushållen bättre marginaler och därmed större personlig trygghet. Samtidigt skall politiken koncentreras till sådant som måste lösas gemensamt – och som skall fungera väl.

Socialdemokraterna är också irriterade över att de borgerliga partierna vill ge alla föräldrar rätten att välja den barnomsorg som passar just dem bäst. Vi borgerliga partier vill att de pengar som satsas på barnomsorg skall gå direkt till föräldrarna så att de får fatta ett så viktigt beslut som rör deras barn på egen hand. Det vill inte socialdemokraterna, eftersom de vill fortsätta att genom politiken bestämma hur barnomsorgen skall organiseras.

För det tredje är socialdemokraterna upprörda över att de borgerliga partierna vill att föräldrar och elever skall ha rätt att välja skola. Idag lämnar en fjärdedel av eleverna grundskolan utan att ha nått kunskapsmålen. Var tionde elev saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Detta är fullkomligt oacceptabelt.

Lösningen är inte, som socialdemokraterna tror, bara att tillföra ytterligare pengar. Vi moderater vill visserligen satsa mer resurser på grundskolan än vad som görs idag, men vi inser också att det krävs mycket mer om problemen skall kunna lösas. Utöver valfrihet för föräldrar och elever krävs att skolans vardag formas av lärare och skolledare, inte som idag till stor del av politiker som befinner sig långt från verksamheten. Vi vill att alla skall få välja skola och att skolorna skall skötas av de personer som är skolans vardag: skolledare, lärare, elever och föräldrar. Det vill inte socialdemokraterna, eftersom de vill att alla skall gå i skolor som utformas efter samma politiska linje.

För det fjärde ogillar socialdemokraterna att de borgerliga partierna vill reformera arbetsmarknaden. Utöver att sänka skatten på arbete rejält, vill vi göra det lättare att anställa och att bli anställd och göra det mindre krångligt att driva företag. Det måste bli slut på den ineffektiva arbetsmarknadsutbildning som till stor del handlar om förvaring och terapi. Vad som behövs är nya, riktiga jobb. Och sådana kan bara skapas om företagandeklimatet är tillräckligt bra. Det är viktigt att stärka den enskildes rätt att agera på arbetsmarknaden, antingen på egen hand eller som frivillig medlem i en fackförening. Vi vill också göra det mycket lättare att starta och driva företag. Inget av detta vill socialdemokraterna göra, eftersom de vill att så stor del som möjligt av arbetsmarknaden skall kontrolleras av dem själva i samarbete med framför allt LO.

INOM SAMTLIGA dessa fyra och många andra områden är skillnaden mellan dagens socialdemokratiska politik och den politik som vi borgerliga partier förespråkar uppenbar. Å ena sidan en enad borgerlighet som gemensamt strävar efter ökat oberoende och självbestämmande för enskilda människor, och att det som måste lösas gemensamt också fungerar väl. Å andra sidan en allt mer splittrad vänsterkoalition, som har som viktigaste gemensamma mål att de alla – på olika sätt – vill behålla och utöka den politiska makten.

Det är inte konstigt att socialdemokraterna är desperata. För hur skall man annars tolka en artikel från deras sida som lyfter fram det borgerliga regeringsalternativ, som kommer att vinna nästa års val med en politik för människor.

Bo Lundgren (partiledare m)