ÅSIKT

Vänster ställs mot höger i bostadsfrågan

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: KRISTINA NYLIN
Vart ska man ta vägen? Det är svårt för studenter utan kontakter och kontanter att hitta en bostad. Detsamma gäller många ensamstående mammor eller trångbodda storfamiljer. Bostadsbristen är en de viktigaste välfärdsfrågorna just nu, skriver Lars-Erik Lövdén (s).

I dag presenterar socialdemokraternas bostadspolitiska arbetsgrupp sin rapport inför den socialdemokratiska partikongressen, ”Boendepolitik för rättvisa och jämlikhet”. Tillsammans med redan beslutade miljardsatsningar utgör rapporten en nystart för en socialdemokratisk bostadspolitik.

Utgångspunkten för hela rapporten är en boendepolitik som sätter människorna och deras behov främst. Arbetsgruppen konstaterar att det behövs kraftfulla åtgärder om vi ska uppnå målet om en god bostad till rimliga kostnader för alla.

Det är statens och kommunernas gemensamma uppgift att ta ett samlat ansvar för bostadsförsörjningen. Staten har bland annat ansvar för finansieringsvillkoren för bostäderna samt de lagar och regler som gäller för bostadsbyggandet. Kommunerna har genom sina kommunala bostadsbolag, en aktiv markpolitik och en genomtänkt boendeförsörjningsplanering ett direkt ansvar lokalt.

Allmännyttans uppdrag är att tillhandahålla goda hyresbostäder till långsiktig självkostnad. De kommunala bostadsbolagen har också en viktig uppgift genom att bygga nya bostäder och därmed motverka att det uppkommer bostadsbrist.

Socialdemokraterna ser tre stora utmaningar för bostadspolitiken:

bygga bort bristen på bostäder

trygga välfärden i kommuner med många tomma lägenheter

utveckla boendepolitiken, genom att satsa på kvalitet, trygghet och inflytande i boendet.

Det senaste året har den socialdemokratiska regeringen gjort ett antal satsningar på att få igång bostadsbyggandet. Totalt 3,5 miljarder kronor satsas de närmaste åren genom ett investeringsbidrag för att bygga hyresrätter, ett investeringsbidrag till studentbostäder samt ett bidrag för ekologiskt byggande. Enbart bidraget till studentbostäder på 400 miljoner kronor beräknas ge 10 000 nya studentbostäder under nästa år!

Behoven i framtiden är dock större än så. Den bostadspolitiska arbetsgruppen räknar med att det behöver byggas cirka 25 000–30 000 nya bostäder årligen och uthålligt under en följd av år. Det måste vara bostäder av hög kvalitet och med rimliga boendekostnader. Därför föreslås ett statligt finansieringssystem som sträcker sig längre över tid än de investeringsbidrag som nu finns. Om vi ska kunna möta framtidens behov av ett bra och modernt boendet så räcker det inte med att bygga nytt. Vi måste också sätta in resurser på att bygga om de befintliga bostäderna. Den socialdemokratiska arbetsgruppen föreslår ett program för att modernisera och bygga om dagens slitna miljonprogramsområden.

Samtidigt med bostadsbristen hotas välfärden i många kommuner på grund av stora bostadsöverskott i de kommunala bostadsbolagen. Arbetsgruppen menar att det krävs fortsatta statliga insatser i syfte att utjämna dagens ojämlika förhållanden på bostadsmarknaden. Det behövs såväl generella åtgärder som mer riktade insatser för att skapa större rättvisa mellan in- och utflyttningsorter.

Jag ser fram emot en ideologisk strid mellan höger och vänster. Det handlar i grunden om två olika synsätt: bostaden som handelsvara eller bostaden som social rättighet.

Den ensamstående mamman kanske har behov av större bostad, men har inte råd att köpa en bostadsrätt.

Den trångbodda familjen i förorten har behov av en större bostad men kan inte betala för den med marknadshyror.

Den nybakade studenten som ska in på högskolan i storstaden måste ha någonstans att bo men saknar kontanter och kontakter.

Det finns för många människor i vårt land en fundamental skillnad mellan behov och betalningsförmåga. Enda sättet att komma till rätta med problemen är att bygga mer. Det finns inga genvägar. För att alla ska kunna ha en god bostad till en rimlig kostnad måste vi gemensamt finansiera ett ökat byggande med till exempel investeringsbidrag för att få fram hyresrätter till rimliga kostnader. Annars blir det djungelns lag som får råda där kontanter och kontakter är enda vägen till en bostad, som är fallet i till exempel Stockholm idag.

Moderata företrädare talar allt mer klarspråk och företräder marknadshyror och stora privatiseringar av hyresrätter. På vilket sätt blir det fler bostäder av att det blir dyrare att bo? På vilket sätt löser man bostadsproblemen genom att sälja ut bostäder?

Vi socialdemokrater ser bostadsfrågan som en av vår tids viktigaste välfärdsfrågor. Utan tillgång till bostad är det närmast omöjligt att leva ett gott liv. Eller som författarinnan Lena Andersson har uttryckt det: ”Boendet är mer än bara en yta golv avgränsad av väggar och tak. Det är en ask att stoppa sitt liv i.”

vad tycker du?

Vill ha debatt om högervridning