ÅSIKT

Därför behövs en åldersgräns på krogarna

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Varför åldersgränser på krogen? Restaurangföretagarna har ett stort ansvar – det handlar om servering av alkoholdrycker. Det krävs att man hela tiden har en ordentlig tillsyn och det kanske allra största ansvaret är att se till att inte underåriga blir serverade alkohol eller att ungdomar över 18 dricker för mycket. Detta är en viktig anledning till varför vi har åldersgränser på krogen.

Alkohollagen förbjuder försäljning av vin, sprit och starköl till den som inte fyllt 20 år. Men samtidigt görs undantag för servering på restaurang: där går gränsen i stället vid 18 år, dock att man enligt lagen bör vara

restriktiv vad gäller servering till ungdomar. Detta innebär att restaurangerna får en viktig och fostrande roll vad gäller ungdomars alkoholvanor – något som vi måste ta på största allvar.

SHR har startat kurser runtom i landet för restaurang- och barpersonal, där de tränas till en ansvarsfull alkoholservering. Vi vet alla att det kan vara svårt, både för den ovane själv och för den som serverar, att veta hur mycket han eller hon tål. En restaurang som överserverar, dvs låter gästerna dricka sig fulla, riskerar att mista sitt serveringstillstånd. Att servera ungdomar alkohol är alltså både svårt och riskfyllt för restaurangerna. Många krogar har därför högre åldersgräns än 18 år.

18-årsgränsen i alkohollagen hindrar inte i och för sig att en restaurang tar emot underåriga som gäster. Däremot har man skyldighet att se till att dessa inte serveras eller dricker alkohol. Om bar- och serveringspersonal är tveksamma till en persons ålder ska de begära legitimation, annars ska de vägra försäljning. Problemet är bara att det i praktiken är oerhört svårt att hålla ordning på vem som egentligen dricker de utlämnade alkoholdryckerna. I en stimmig nöjeslokal full med gäster är det givetvis tufft – för att inte säga hopplöst – för barpersonalen att se ifall den som handlar i baren langar vidare ölglaset till sin yngre kamrat. Och då ska man veta att personalens ansvar är näst intill strikt, dvs den som serverar eller säljer alkoholen har skyldighet att förvissa sig om att mottagaren är 18 år.

Och den bartender eller servitör som bryter mot alkohollagen riskerar faktiskt att dömas till fängelse. Därför kan det vara en klok säkerhetsåtgärd att sätta en åldersgräns redan vid insläppet. Det handlar alltså inte om att diskriminera yngre, utan om att ta ansvar! Man kan också ifrågasätta om en nöjeskrog eller nattklubb överhuvudtaget är en lämplig miljö för underåriga att vistas i.

Att ha en åldersgräns på krogen är också ett sätt att kommunicera med marknaden. Åldersgränsen signalerar till vilken slags publik man vänder sig, precis som fallet är med annonsering, marknadsföring, priser, design, inredning, m m. Det handlar om en mängd olika faktorer som tillsammans ger ett budskap till publiken och visar att man vänder sig till en viss målgrupp.

Inom branschorganisationen SHR, Sveriges hotell- och restaurangföretagare, är vår utgångspunkt att man ska tillämpa samma regler oavsett kön, dvs det bör vara samma åldersgräns för tjejer och killar. Lagen uppställer i och för sig inga hinder för att ha olika åldersgränser. Men för att undvika att unga människor kan komma att känna sig diskriminerade på grund av sitt kön, rekommenderar SHR branschen att ha samma åldersgränser för båda könen.

Fotnot: SHR är bransch- och arbetsgivarorganisation för drygt 4 000 hotell och restauranger i Sverige. Tillsammans svarar SHR:s medlemsföretag för 3/4 av omsättningen i hotell- och restaurangbranschen.

Mats Hulth (Vd Sveriges hotell- och restaurangföretagare SHR)

ARTIKELN HANDLAR OM