ÅSIKT

Att bojkotta Israel förhindrar freden

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Några svenska politiker och debattörer uppmanade nyligen till bojkott av israeliska varor. Sveriges statsminister och Sveriges utrikesminister förkastade idén, men diskussionen har ändå tagit fart i landets media.

Förhoppningsvis finns det goda intentioner bakom uppmaningen till bojkott, att påskynda fredsprocessen mellan mitt land och mina palestinska grannar. Men en bojkott av israeliska produkter kommer inte att påskynda freden. Tvärtom gör det jobbet svårare för israeler och palestinier att bygga fredliga samarbeten efter det att våldet har upphört.

Israel är ett av världens fem viktigaste high tech-länder, enligt ledande amerikanska tidskrifter. Tidningen Wired satte för något år sedan Stockholm och Israel på delad andraplats efter Silicon Valley. Levnadsstandarden ligger i nivå med Portugals.

Israel har i dag mer än 2 000 high tech-företag varav över 140 är listade på Nasdaq-börsen i New York. Hälften av landets export är high tech-produkter och många världsomspännande företag, som Intel och Motorola, har byggt centra för forskning och utveckling i Israel. Så har till exempel Intels senaste processor, Pentium IV, utvecklats i Israel.

Den israeliska ekonomin är del av den gränslösa globala ekonomin där en produkt sammansätts av komponenter från hela världen. Teknologiska produkter används överallt utan kunskap om delarnas ursprung. Den som vill bojkotta israeliska produkter bör sluta använda sin mobiltelefon, dator, bil etcetera.

Arabländer har bojkottat Israel från första dagen vi existerade. Trots detta har Israel blivit en mycket stark ekonomi och ett av de ledande högteknologiska länderna i världen. Arabländerna är tyvärr fortfarande outvecklade ekonomier.

Paradoxen är att bojkotten faktiskt påskyndade Israels ekonomiska utveckling eftersom vi blev tvungna att bygga vår egen industri. Israeliska konsumentprodukter, som textilier och jordbruksprodukter, är uppskattade världen över, men de är numera en liten del av vår ekonomi. De utgör endast tio procent av den totala israeliska exporten, och andelen krymper varje år vartefter den israeliska arbetskraften blir dyrare.

Många anställda är numera palestinier, och den största delen av samarbetet mellan de israeliska och palestinska ekonomierna har varit i dessa sektorer. Att bojkotta israeliska konsumtionsvaror kommer att försvåra återställandet av samarbetet när regionen får se lugnare dagar, med kundbortfall skärs

jobben ned.

Mellanöstern väntar fortfarande på sin chans att få blomma upp. De första att erbjuda en sådan chans var USA när QIZ-avtalet undertecknades mellan Israel, Jordanien och USA.

Detta avtal tillåter tullfri export av israelisk-jordansk samproduktion till USA. Sedan avtalet undertecknades 1997 har mer än 20 000 arbetstillfällen skapats i Jordanien, och exporten till USA under 2001 växte med mer än 300 miljoner dollar. Den största delen av exporten är textilvaror. Ett liknande koncept skulle just till att förverkligas mellan Israel och den palestinska myndigheten när upploppen satte stopp för allt.

Att bojkotta israeliska varor urholkar förutsättningarna för att sätta detta samarbete tillbaka på spåren.

Jag är rädd för bojkotter eftersom de lätt tappar alla begränsningar. Bojkott av apelsiner sprids lätt till bojkott av böcker. Några exempel sågs för några dagar sedan när affärer som säljer israeliska varor utsattes för skadegörelse av demonstranter. Ett demokratiskt samhälle tillåter oss att argumentera och ha en annan mening i alla möjliga ämnen, men endast genom en ständig dialog.

En stor del av tragedin i denna konflikt kommer ur att arabländer bojkottade Israel från första dagen av dess existens och inte accepterade Israel som en del av verkligheten i Mellanöstern. Om de skulle ha accepterat Israel tror jag att vi skulle ha kunnat stoppa denna våldsspiral för länge sedan.

Den israelisk-arabiska konflikten är mycket komplicerad med många sanningar och den är definitivt inte en Hollywoodfilm med ’’good guys’’ och ’’bad guys’’.

När den akuta konflikten lugnat ner sig och folk åter kan arbeta med fria händer, då kommer affärsfolk i Israel och palestinska myndigheten att bygga nya direkta samarbeten med varandra, omfattningen kommer att avgöras av tillgången på affärstillfällen.

Dessa är de framtida fredsbyggarna. Dagens uppmaningar till bojkott av produkter från den ena sidan (eller endera sidan) kommer att försvåra arbetet för morgondagens fredsbyggare.

En stor del av tragedin i konflikten på Västbanken beror på att arabländer bojkottade Israel från första dagen av dess existens och inte accepterade Israel som en del av verkligheten i Mellanöstern. Förslaget från svenska akademiker och EU-politiker om en bojkott av israeliska varor kan aldrig leda till en fredsprocess. Det skriver i dag Israels handelsattaché i Sverige, Ohad Cohen på Aftonbladet Debatt.

Ohad Cohen