ÅSIKT

Överflödiga säljare drar upp elpriset

DEBATT

Aftonbladet har i fyra dagar granskat el-eländet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Serien har avslöjat att vi kunder betalar miljoner kronor i onödan.

Gunnar Fabricius, vd för Svenska Kraftbörsen, har en enkel lösning på ett komplicerat problem.

Hela elmarknadseländet är onödigt. Elmarknaden behöver inte alls vara krånglig.

På elmarknaden finns en spotmarknad. Det är där den ”riktiga elen” handlas. Elen handlas per timme och priset är gemensamt för alla som handlar.

Alla elsäljare på elmarknaden köper alltså från början samma produkt till samma pris. Varför ska man då behöva välja mellan olika elsäljare?

Det finns även nätbolag. De svarar i praktiken för leveransen av el till konsumenterna. Är det inte lika bra att nätbolagen handlar den el som behövs direkt från spotmarknaden?

Om nätbolagen köper och levererar el till spotpris – så kan inte näten utnyttjas i konkurrensbegränsande syfte.

Konsumenterna skulle få leverans till bästa marknadspris utan att alls behöva anstränga sig.

På den nuvarande marknaden mjölkas alla konsumenterna på pengar därför att hela systemet med leverantörsbyten är onödigt. Framförallt mjölkas konsumenter med tillsvidarepris. De förlorar i storleksordningen 10 öre per kilowattimme, i vissa fall mycket mer, på den krångliga elmarknaden.

Dessutom kostar det naturligtvis massor med pengar att konsumenterna måste anstränga sig och jobba med något som är meningslöst.

Dagens elmarknad skapar inga mervärden. Det enda den skapar är möjligheter för överflödiga elsäljare att skinna konsumenterna på pengar. Dessutom är elmarknaden vanvettigt komplex.

I dag måste varje elsäljare i princip kommunicera med cirka 200 nätbolag för att kunna köpa el, fakturera konsumenter och teckna avtal med nya kunder. Det är nämligen nätbolagen som sitter på all information som säljarna behöver för att bedriva sin verksamhet.

Marknaden för el fordrar därför ett enormt komplicerat system för att överföra information mellan nätbolagen och elsäljarna.

Detta kostar inte bara pengar. Det orsakar samtidigt alla de problem som vi i dag har med mätning, avräkning och fakturering av konsumenternas elför-brukning.

Om nätbolagen skulle handla el direkt så skulle informationen bara behöva hanteras av det lokala nätbolaget. Det skulle bli mycket enklare och billigare att installera elmätare så att elräkningen kan baseras på verklig förbrukning.

Dessutom skulle det räcka med en faktura från nätbolaget istället för fakturor från både nätbolag och elsäljare.

Så varför ska elmarknaden behöva vara så krånglig? Svaret är att den är krånglig av hänsyn till elsäljarna, kosta vad det kosta vill!

Att elsäljarna dessutom är överflödiga gör inte saken bättre.

Gunnar Fabricius (vd Svenska Kraftbörsen AB)