ÅSIKT

PKK står bakom terroristattacker

Foto: IBL
DEBATT

EU har slagit fast att PKK är en terroristorganisation.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige har inte protesterat.

Sveriges officiella syn på den kurdiska gerillarörelsen har alltid varit ämne för debatt.

I dag klargör utrikesminister Anna Lindh regeringens syn på PKK efter EU:s terrorstämpel och varför man stöder kurderna.

Just nu debatteras Sveriges inställning till EU:s beslut om att föra upp PKK på sin terrorlista.

Sverige har inte drivit denna fråga. Vi har inte traditionen att arbeta med listor på detta sätt.

Men eftersom PKK otvivelaktigt är en organisation som har genomfört ett antal terroristaktioner och därmed uppfyller EU:s kriterier för terrorism var det klart att Sverige inte kunde verka mot denna åtgärd.

Lika klart var det dock för oss att vara mot att Kadek sattes upp på listan, eftersom organisationen sagt sig ta avstånd från terroristaktioner.

Detta har inte på något sätt minskat Sveriges stora engagemang för kurdernas sak. Vi driver aktivt kurdernas rättigheter i såväl EU-kretsen som mot Turkiet. Vi ställer krav på Turkiet. Kurdernas rättigheter måste stärkas inom en lång rad områden.

Det kurdiska språket måste accepteras i radio- och tv-sändningar. De återkommande trakasserierna mot kurdiska författare och journalister måste stoppas. Kurdiska namn måste accepteras – i dag står 100-tals familjer åtalade i Dicle och Diyarbakir för att barnen blivit registrerade med kurdiska namn.

Ytterst syftar vårt arbete till att Turkiet skall uppfylla EU:s politiska Köpenhamnskriterier om respekt för mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och respekt för och skydd av minoriteter. Mötes- och föreningsfrihet och ett oberoende rättsväsende är självklara val.

På papperet har vissa reformer gjorts. Dock vittnar mina många kontakter med kurdiska företrädare om att mycket lite hänt på marken. Dessa kontakter kommer att fortsätta. Under mitt senaste besök i Turkiet hade jag ett stort antal möten med kurdiska politiker och företrädare för mänskliga rättigheter. I början av maj skulle jag ha avlagt ett besök i Diyarbakir, en av kurdernas centralorter i östra Turkiet, men det vägrade regeringen i Ankara att gå med på, varför resan inställdes. Jag beklagar detta djupt. Det sänder mycket egendomliga signaler till omvärlden att ett av EU:s kandidatländer vägrar att visa upp delar av landet för en utrikesminister i ett EU-land!

Trots bristen på konkreta framsteg på marken vinner vårt arbete till stöd för kurdernas sak successivt mark, bland annat inom EU-kretsen.

Det är min bestämda uppfattning att ett trovärdigt och framgångsrikt arbete för att nu konkret stärka kurdernas rättigheter förutsätter en tydlig åtskillnad mellan organisationer som står för demokrati och organisationer som står för terrorism.

Vi välkomnar att Kadek tagit avstånd från terrorism, och därmed tydligt klargjort att man delar den analysen.

Hade Sverige verkat mot att PKK, trots att organisationen uppenbart uppfyller EU:s kriterier, skulle sättas upp på listan skulle hela vårt engagemang för kurdernas sak kunna misstänkliggöras som ett indirekt stöd till terrorism, och därigenom försvagat styrkan i våra krav. Nu kan Sverige fortsatt starkt driva kurdernas rättigheter, och nära samverka med alla demokratiska kurdiska organisationer.

Anna Lindh (Utrikesminister)