ÅSIKT

LO är för utländsk arbetskraft – när den är planerad

DEBATT

Egentligen borde man väl inte bli förvånad. Samma högerdebattörer som i ett upprop tidigare kallade dem som demonstrerar för en rättvis globalisering för ”huliganer” försöker nu på fullt allvar att bunta ihop LO med högerextremisten Le Pen.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Orsaken är att LO inte säger ett oreserverat ja till en snabb och oreglerad arbetskraftsinvandring på arbetsgivarnas villkor.

Aftonbladet Debatt 7 maj

Jag väljer att lämna deras slaskargument därhän, eftersom få människor lär ta dem på allvar. Men jag vill gärna bemöta de få konkreta punkter som Wager, Norberg och Nerbrand också tar upp.

Den stora skillnaden mellan dem och LO handlar nämligen om människosyn. LO anser att människor som kommer till Sverige för att arbeta eller som flyktingar ska ha samma rättigheter som vi andra, till social trygghet och till kollektivavtal som garanterar säkerhet på jobbet liksom rimliga löner och arbetsvillkor.

Wagers, Norbergs och Nerbrands annorlunda människosyn lyser igenom när de anklagar Byggnadsarbetareförbundet för ”maffiametoder” för att de kontrollerat hur arbetsgivare behandlar invandrare. Men det Byggnads kontrollerar är bland annat att arbetsgivaren uppfyller kollektivavtalets regler om löner och arbetsvillkor. Vid sådana kontroller har man bland annat upptäckt arbetsgivare som utnyttjar baltiska byggnadsarbetare för 20–30 kronor per timme och anställda som tvingas att arbeta med asbest utan skyddsutrustning.

Samma människosyn präglar beskrivningen av den statslöse palestiniern. Wagers, Norbergs och Nerbrands ”lösning” är uppenbarligen att vi ska låta den arbetsgivare som vill fritt utnyttja hans utsatthet genom att få använda honom som billig arbetskraft och neka honom såväl avtalsenlig lön som säkra arbetsförhållanden.

LO har alltid sett invandring, även arbetskraftsinvandring, som något i grunden positivt. Det är bland annat därför som LO stöder regeringens uppfattning att medborgare i alla nya EU-länder direkt ska få fritt tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Det är också därför vi vill ha en generös flyktingpolitik, både i Sverige och i EU. Men det Wager, Norberg och Nerbrand föreslår är i stället en snabb och oreglerad arbetskraftsinvandring där människor som kommer till vårt land ska tvingas att acceptera svartarbete och är utlämnade till de villkor som oseriösa arbetsgivare för tillfället vill erbjuda, utan hänsyn till avtal om löner och arbetsvillkor. Det är inte bara ett cyniskt spel med redan utsatta människor, det är också ett slag i ansiktet på de tusentals invandrare och flyktingar som redan finns här och som

i dag vägras en plats i arbetslivet på grund av sitt etniska ursprung.

Både LO och seriösa bedömare på arbetsgivarsidan är överens om att en planerad arbetskraftsinvandring troligen kommer att ha en stor betydelse för svensk ekonomi i framtiden, men att vi då också måste ta till vara den kompetens som redan finns i Sverige, inte minst bland arbetslösa invandrare och flyktingar. För vi vill inte ha ett gästarbetarsystem med ett A-lag med svenska arbetare och ett B-lag med underbetalda och utnyttjade invandrare. Invandrare och flyktingar ska ha rätten att behandlas som människor, inte som konjunkturregulatorer. På den punkten har Wager, Norberg och Nerbrand uppenbarligen en annan uppfattning än jag.

Wanja Lundby-Wedin (LO:s ordförande)