ÅSIKT

De ansvariga på Agenda måste avgå

DEBATT

Lämna era arbetsuppgifter, uppmanar i dag Kurdo Baksi, Jose Alberto Diaz och Masoud Kamali "Agenda":s producenter efter debatten mellan sverigedemokraterna och folkpartiet i ”Agenda” i söndags. För sverigedemokraterna är medieuppmärksamhet A och O för deras överlevnad, skriver de på Aftonbladet Debatt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SVT:s debattprogram ”Agenda” inbjöd söndagen den 5 maj sverigedemokraterna (sd) till en debatt med Lars Leijonborg. Licensfinansierad tv ger utrymme till ett främlingsfientligt parti för att sprida ett budskap som bygger på lögner och desinformation.

Budskapet från sd, en organisation med många medlemmar med rötter i rasistiska grupper, har en i grunden diskriminerande människosyn. ”Svenskarna först” är deras ledstjärna. Eftersom det saknas trovärdiga och hållbara sakskäl är det svårt att avvisa tanken att folkpartiet har frestats att agera kortsiktigt genom att vinna taktiska mediepoäng.

Det är ett stort misstag och folkpartiets ledare tar på sig ett stort ansvar med sitt agerande. Leijonborg hävdar att han inte ger sd legitimitet därför att de redan har legitimitet och hänvisar till ”Ungt val”.

Man tar sig för pannan. Ett par procent ungdomspreferenser i ett skolval kan aldrig tas som intäkt för att sd är ett legitimt demokratiskt parti, som förtjänar nationellt tv-utrymme.

Vidare hävdar Leijonborg att sd måste ”dras fram i ljuset”. Tanken är naiv och enfaldig. Obegripligt att man missar att för marginella grupper som sd är medieuppmärksamhet av central betydelse för att överleva.

I deras ögon drabbas de av en konspiration som vägrar dem tillgång till medierna. I det läget har folkpartiet och SVT den tveksamma äran att agera dörröppnare. Självklart skall partierna aktivt och på alla möjliga sätt motverka främlingsfientlighetens olika uttrycksformer.

Men detta kan aldrig innebära att man medverkar till att skapa medieutrymme för marginella grupperingar som gör anspråk på ett bredare väljarstöd. Ett helt annat läge kan inträffa om sd i framtiden får väljarstöd och kommer in i det politiska systemet på bred front. Då blir det omöjligt att vägra dem offentlig uppmärksamhet.

Under tiden är ett opportunistiskt och ogenomtänkt agerande som bryter dess isolering oförlåtligt – oavsett om det kommer från ett riksdagsparti eller statlig tv. Mot bakgrund av ett agerande som visat dåligt omdöme och okunskap kräver vi att de ansvariga på SVT:s ”Agenda” lämnar sina arbetsuppgifter till några andra. Vad gäller Lars Leijonborg kommer väljarnas dom i september.

Jose Alberto Diaz (sociolog), Kurdo Baksi (chefredaktör för Svartvitt med Expo), Masoud Kamali (forskare vid Uppsala universitet)