ÅSIKT

Dagens dagis borde barnförbjudas!

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det Föreningen Förskoleföräldrar i Hammarby-Skarpnäck framför i sin debattartikel (Aftonbladet 24 mars) om situationen i förskolan är inget undantagsfall. Det är tvärtom verkligheten i merparten av Sveriges kommuner.

I dag ligger antalet barn i förskolornas barngrupper ofta uppemot 20–22 (avarter med 23–24 barn förekommer) på avdelningar för barn mellan 3–5 år. En radikal ökning jämfört med den norm på 15 barn som tidigare fanns och som forskarna anser vara en mer lämplig gruppstorlek.

Bland förskolebarn under tre år fanns redan 1995 drygt 60 procent i avdelningar med över 15 barn, trots att det länge varit känt att så små barn har svårt att hantera så många kontakter och anknytningar.

I praktiken struntar kommunerna totalt i den läroplan som finns för förskolan (Lpfö 98) och bryter uppenbart mot Barnkonventionen.

Forskningen visar entydigt på de negativa effekterna av för stora barngrupper, men trots att dessa effekter nu börjar synas, saknas konkreta långsiktiga åtgärder som ger oss en förskola lämplig för barn!

Ända sedan början av 90-talet och den stora baby-boomen har barngruppernas storlek vuxit. Frånvaron av normer (riktlinjer för barngruppers storlek och personaltäthet togs bort på 80-talet) i kombination med kraftiga kommunala nedskärningar under drygt ett decennium har för förskolans del inneburit stora försämringar.

Larmrapporterna om att barnen mår dåligt och att även mycket små barn har uttalade stressymtom duggar nu tätt. Många barn som börjat skolan har ökade koncentrationssvårigheter vilket i sin tur förvärrar de problem som redan finns i skolan.

Att barnen hamnat i kläm över hela landet genom nittiotalets neddragningar, har tydligt visats i det internetbaserade nätverket Barnverket (www.barnverket.nu).

Barnverket startades för ett par år sedan av några arga föräldrar som var missnöjda med situationen i förskolan/skolan och fritids. Anslutningen blev explosionsartad och i dag finns cirka 60 000 medlemmar i merparten av Sveriges kommuner.

Aktioner, uppror och upprop sker lokalt och Barnverket samordnar, kanaliserar och försöker förmedla verkligheten till våra ansvariga politiker.

Sorgen och ilskan över hur vårt samhälle behandlar sina minsta medborgare puttrar och fräser över hela landet. I år är det valår och vi kräver politiker som även i praktiken visar att ”Barn är ingen kostnad – De är en investering!” Vi uppmanar alla svenskar att skriva på ”Barn-Uppropet 2002” till politiker i riksdag och kommuner inför valet.

Namninsamlingen kan hämtas på www.barnverket.nu

Ulf Jederlund , Ami Katz , Maria Månsson (Barnverkets samordningsgrupp)

ARTIKELN HANDLAR OM