ÅSIKT

Jesus fördes bort av utomjordingar

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Som anhängare av den fina lära om andlig utveckling i sanning, vetande, visdom och kärlek som förkunnades av utomjordingen Gabriels son med Maria för bortåt 2 000 år sedan, undrar jag hur länge vi skall fira en helgdag till minne av att sonen transporterades i väg till annan ort i ett elektromagnetiskt strålskepp, utan att vi någonsin får veta sanningen om detta fenomen!

I Matteusevangeliet – en systematiskt förfalskad kopia av den skrift om Mästarens lära och liv – som jag själv översatt till svenska språket – har man helt klippt bort berättelsen om himmelsfärden, i Markus står endast att ”han blev upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida”, och i Apostlagärningarna får vi bara veta, att ”han lyftes upp i höjden, medan lärjungarna såg på, och en sky tog honom bort ur deras åsyn”.

Så här står det i den sanna och ursprungliga texten:

”När han så talade till dem, hördes ett dån och ett stort ljus kom ner från himlen. Inte långt ifrån dem landade ljuset på marken, och det glittrade av metall i det. Nu talade Immanuel inte längre utan gick bort till det metalliska ljuset och steg in i det. Runt omkring det uppstod en molnsky, och än en gång hördes ett dån, när ljuset åter steg upp mot himlen.”

Vi får också veta

att Immanuel ”landsattes från det metalliska ljuset i Syrien och levde där i Damaskus i två års tid utan att bli igenkänd”. Att man nu försöker dölja sanningen om denne märklige mans himmelsfärd är helt konsekvent, eftersom ufo-verkligheten i vår tid också hemlighålles av den härskande finansmaffian och dess kontrollerade massmedia världen runt!

Sune Hjorth (Sundsvall)