ÅSIKT

Män är norm – kvinnor är undantag

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag räknade antalet redaktionella bilder (alltså inte reklam, teckningar, bröllopsbilder med mera) av kvinnor och män under en vecka i mars 2002 i tre morgontidningar

(Västerbottenskuriren, Västerbottens folkblad och Dagens nyheter). Jag jämförde alltså sex vanliga dagar med internationella kvinnodagen.

Resultaten i denna betraktelse visade att under de ”vanliga” dagarna syntes män på cirka 70 procent av bilderna och kvinnor endast på 30 procent. Under den internationella kvinnodagen däremot rådde det omvända, män sågs på cirka 30 procent av bilderna och kvinnorna på 70 procent.

Än mer tydligt blir det när man studerar var i tidningen kvinnor och män syns. På de sidor i dagstidningarna som definieras som ”makttunga”, det vill säga politik-, in- och utrikessidorna, visade 87 procent av bilderna män under de ”vanliga” dagarna. Kvinnor syntes alltså på knappa 13 procent.

Att räkna bilder kan vara en metod för att upptäcka hur mycket respektive lite utrymme kvinnor och män har i det jämställda Sverige.

En tidning där män förekommer på 70 procent av bilderna uppfattas inte som en tidning full av män. Det är bara precis det förhållande som vi är vana vid, som är ”normalt”.

Men på den internationella kvinnodagen när det omvända rådde kändes det som om tidningen ”bara” handlade om kvinnor.

Vad som anses som ”normalt” – det som vi bara tar för givet – är intressant att studera.

Visionen om det jämställda samhället där kvinnor och män har lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter skriver de flesta under på. Men frågan hur långt vi har kommit råder det delade meningar om.

Läser man Simone de Beauvoirs ”Det andra könet” nästan 50 år senare kan man verkligen fråga sig hur mycket som har hänt. Män har fortfarande stor plats i vårt samhälle samtidigt som kvinnor har litet utrymme. Män är norm och kvinnor är undantag.

Aurora Moberg (jämställdhetsutvecklare Umeå kommun Just nu i Bryssel)