ÅSIKT

Lärarkåren vet för lite om kön

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Sexualitet har att göra med allt från historia, njutning, våld, våra innersta känslor till samhällsstrukturer kring kön. I skolan ska man få information och samtal om detta. Det är lyckosamt att växa upp i Sverige. Vi har haft obligatorisk sexualundervisning sedan 1955 och vi har tydliga skrivningar i läroplanen om ett demokratiskt arbetssätt och skolans ansvar att motverka traditionella könsmönster. Sexualundervisningen är obligatorisk för att den är viktig. Det låter banalt men tål att upprepas, då den undervisningen inte får tillräckligt med tid och resurser i alla skolor. Skolan har fantastiska möjligheter att ge information och skapa samtal om så viktiga frågor.

Problemet är dock att få lärare har ordentlig kunskap i att hålla en sådan undervisning – den är inte obligatorisk på lärarhögskolan, och många skolledare tycker inte att ämnen som rör sexualitet och kön är viktiga.

Följden av detta blir att alldeles för få skolor bedriver någon sexualundervisning att tala om och de flesta skolor tänker inte alls uttalat i termer av kön. För ett gott arbetsklimat i skolan och relevant sex- och samlevnadsundervisning behövs dock kunskaper om kön. En del skolor arbetar med jämställdhetsarbete i sex- och samlevnadsundervisningen. På en del av dessa finns kunskap i detta ämne, men tyvärr inte i de flesta. Idén om att frågor som rör så kallade könsroller, endast är personliga värderingsfrågor är utbredd, inte bara i skolans värld. Men just i skolan känns den extra märklig. Lärare måste ha fackkunskaper för att undervisa, men när det kommer till frågor som rör kön råder ofta en tanke om att det är något man enbart kan ha åsikter om.

Flera av de skolor jag varit i kontakt med som arbetar med något slags jämställdhetsarbete, utgår från den tanken i grunden. Eleverna får diskutera värderingar kring ”manligt” och ”kvinnligt”. Självklart konserverar dessa samtal den rådande könsordningen – pojkar är på ett visst sätt och flickor på ett annat och det viktiga är att man ska förstå varandra, inte att könsordningen ska ändras.

Visst är det viktigt att diskutera värderingar och det borde de flesta skolor göra mer. Men varför undanhålla elever viktig kunskap om kön? Varför ska de inte få förstå strukturer och att dessa har med makt och till exempel sexualitet att göra? Varför ska de inte få kunskap om hur dessa könsstrukturer går in i deras kroppar, känslor, relationer och kommande löner?

Det finns fakta att hämta från 30 år av svensk och utländsk forskning på området. Den visar att vi skapar två motsatta kön och att det finns en föreställning om att detta är något ”naturligt” och evigt.

Forskningen visar även på att isärhållandet av könen är en del i över- och underordningen mellan män och kvinnor. Det finns hur många rapporter och avhandlingar som helst som visar hur män och pojkar är överordnade kvinnor och flickor. I skolan handlar det till exempel om att tjejer hålls på plats med ett ständigt överhängande hot om ryktesspridning, att sexuella trakasserier inte tas på allvar av skolans personal och att killar får mer utrymme under lektionstid. Våra snäva könsroller gör även så att killar t ex inte söker hjälp för privata problem i lika hög utsträckning som tjejer och att homo-, bisexuella och transpersoner osynliggörs och utsätts för kränkningar i skolan. Listan över konsekvenser av vår genusordning kan göras lång och självklart rör detta inte bara sex- och samlevnadsundervisningen, men många gånger är det där frågor kring kön ställs på sin spets, eftersom sex och kön är så intimt sammanflätade.

Om skolpersonal inte har kunskap om hur kön skapas, hur könsordningen ser ut, hur genussystem har sett ut historiskt eller i andra kulturer, är det svårt att ge relevanta fakta och föra vettiga diskussioner som leder någonstans. Utan den kunskapen är det svårt att få reell verkan av sex- och samlevnadsundervisningen, svårt att få ett bra klimat för studier i skolan och svårt att över huvud taget följa läroplanens skrivningar om ett demokratiskt arbete och skolans ansvar att aktivt motverka traditionella könsmönster. Att genusfrågor har med fakta och kunskap att göra är inte något nytt. Frågan är bara när skolan ska ta det till sig.

Många gånger har det skojats om sexualundervisningen i skolan. Man ser framför sig en tafatt lärare som trär på en kondom på en gurka medan klassen fnissar. Men det är inte en bild av situationen som är helt fel, menar Sandra Dahlén som jobbar som sexualupplysare för RFSU. Få skolor bedriver idag en sexualundervisning värd att tala om. De flesta skolor tar inte heller problem som sexuella trakasserier på allvar eller funderar över varför killarna får mer utrymme än vad tjejerna får, skriver Sandra Dahlén på Aftonbladet Debatt i dag.

Sandra Dahlén , Författare till boken Sex med mera och sexualupplysare för RFSU Stockholm