ÅSIKT

Dags att hjälpa till i Vietnam

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Under helgen diskuterades i Stockholm ett handlingsprogram för Vietnam av internationella forskare och representanter för Röda Korset. Från 1961–1972 hällde USA:s flygvapen ner 72 miljoner liter av det absolut farligaste växtgiftet dioxin TCCD över Vietnam (Agent Orange).

Syftet var att avlöva djungeln, så att USA:s flygvapen kunde få syn på gerillasoldaterna. Idag finns det 50 000 barn födda med missbildade armar och ben, ryggmärgsbråck, deformerad hud, barn och ungdomar får Hodgkins lymfomcancer och leukemi. Från 1961 har 150 000 människor drabbats.

Det vietnamesiska familjemönstret bidrar till tragedin: Man utgår ifrån att barn skall försörja sina föräldrar när de blir gamla, därför fortsätter kvinnorna att föda missbildade barn, tills de har fyra, fem svårt skadade barn att ta hand om. I det fattiga vietnamesiska samhället får dessa familjer ingen eller ytterst sparsam hjälp. De drabbade bor ofta på så kallade ”hot spots”, det vill säga i närheten av före detta USA-flygbaser, där halten av dioxin ibland uppgår till 1 100 gånger högre nivå än den av WHO fastställda övre gränsen. Problemet växer, fler och fler blir sjuka.

Jämför med USA där det idag också finns gott om drabbade familjer. 1984 fick 21 000 dioxindrabbade vietnamveteraner 180 miljoner dollar från kemiföretagen Dow Chemical och Monsanto. Nu löper en ny rättssak mot företagen, därför att veteranernas barn och barnbarn blir missbildade.

Man tvingades evakuera två hela småstäder på grund av dioxinförgiftning: I Love Canal, nära Niagara Falls. 1983 hade dioxin från en kemisk soptipp trängt ner i grundvattnet, folk dog och fick missbildade barn. 1300 familjer fick flytta.

I Times Beach i Missouri hade man i början av sjuttiotalet sprutat gatorna med olja blandad med Agent Orange för att få dammet att lägga sig. Hela staden evakuerades 1984. Staten fick sanera och bränna 260 000 ton jord. Saneringen plus ersättning till invånarna kostade 129 miljoner dollar.

USA har aldrig erkänt att man gjort människorna i Vietnam sjuka. Vid en konferens som äntligen kom till stånd i Hanoi i våras hävdade de amerikanska myndigheterna att effekterna av Agent Orange i Vietnam inte bevisats. USA donerade 850 000 dollar för ett forskningsprojekt som skulle ta tre år på sig för att bevisa sammanhangen.

Under tiden

dör vietnamesiska barn och vuxna. Borde inte Sverige, som ändå hjälpt Vietnam på avgörande sätt förut, bidra med pengar för att stoppa denna kroniska katastrof? Så att folk åtminstone kan evakueras från de giftigaste ”hot spots” i Vietnam?

Maj Wechselmann , Filmare och författare