ÅSIKT

BB-krisen måste lösas snabbt!

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: CECILIA ENHOLM
oroad Åsa Domeij, själv gravid, skriver att ideologi inte får stå i vägen för att lösa förlossningskrisen i Sverige så snabbt som möjligt.

Aftonbladet har på ett förtjänstfullt sätt rapporterat om BB-krisen på landets sjukhus. Platsbristen är akut i Stockholm. Ute i landet läggs fler och fler BB:n ner och förlossningsvården koncentreras till färre och större förlossningskliniker. Detta medför långa transporter i en situation då både mammor och pappor ofta upplever stress.

Blivande föräldrar måste få slippa den osäkerhet, otrygghet och stress som det innebär att inte veta var man ska föda. I dag skickas blivande mammor i Stockholm kors och tvärs åt olika håll i Sverige. En del väljer att resa på semester när det börjar närma sig förlossningen för att kunna föda på ett tryggare sätt än i Stockholm.

Bristen på platser på landets BB:n innebär också att mammorna skickas hem, ibland bara timmar efter födseln, även om de själva skulle vilja stanna längre. Dessa korta expressbehandlingar har lett till att man i vissa fall inte har hunnit upptäcka skador på barn, eftersom man inte haft en tillräckligt bra eftervård i hemmet.

Men givetvis ska alla mammor som vill snabbt få möjlighet att åka hem och få en bra vård i hemmet i stället. Det är viktigt att individanpassa förlossningsvården så att alla upplever den så positivt som möjligt.

För att förlossningarna ska gå tryggt till är det också nödvändigt att personalen upplever att arbetssituationen är rimlig. Det finns tydliga signaler om att barnmorskorna, som har ett stort ansvar, är stressade och trötta på att arbeta under förhållanden som är oacceptabla. I juli sade till exempel 17 barnmorskor på universitetssjukhuset i Lund upp sig i protest.

Att föda barn är ingen teknisk fråga. Det är viktigt med ett mentalt välbefinnande och den trygghet som det innebär att veta var man ska föda. Det måste finnas tid – och närheten till förlossningskliniken är en kvalitetsfaktor i sig. Små förlossningskliniker minskar också trycket på de stora sjukhusen.

Det går att spåra riskförlossningar tidigt i graviditeten och i sådana fall måste man givetvis snabbt kunna remitteras till de stora sjukhusen och garanteras en plats. Ibland påstås det att förlossningsavdelningar med färre än 1000 förlossningar per år inte är lika säkra, men det finns inga belägg för att så skulle vara fallet. Det finns också risker med hög personalomsättning på stora sjukhus och långa transporter.

Moderaterna prioriterar låg skatt och privatisering för privatiseringens egen skull. I Stockholm har det moderata styret till och med sänkt skatten utan att kunna erbjuda en bra vårdkvalitet.

Det är givetvis inget självändamål att ha hög skatt. Men en bra och trygg vård är viktigare än låg skatt. Sossarna kör centraliseringsspåret, som ger en bättre vård för ett fåtal men sämre för ett flertal. Centraliseringen drabbar framför allt dem som är bosatta långt från större städer.

Om verksamheter läggs ut på entreprenad ska det inte vara av ideologiska skäl utan för att kunna erbjuda bra och efterfrågade vårdalternativ.

På Södersjukhuset finns ABC-kliniken som erbjuder förlossningsvård i en hemlik miljö.

Tyvärr har den hotats av den borgerliga majoriteten eftersom man av ideologiska skäl har velat konkurrensutsätta. I Bollnäs slog man igen en modern förlossningsklinik som också hade satsat på en hemlik miljö för att man till varje pris ville centralisera.

Små förlossningskliniker har goda möjligheter att utveckla hemlika förlossningsmiljöer och anpassa sig till individuella behov.

En fungerande förlossningsvård är ingen lyx utan viktig livskvalitet för både föräldrar och barn. Därför måste platsbristen lösas i Stockholm och mindre förlossningskliniker få en chans i hela landet.

Blivande föräldrar måste slippa onödig stress och otrygghet. Därför måste Sveriges akuta BB-kris lösas snabbt. Det skriver miljöpartiets Åsa Domeij, 40 år och själv gravid. Barnet, hennes första, föds i månadsskiftet november-december om allt går som planerat. Hittills har graviditeten inte orsakat Åsa Domeij några problem. Hennes intryck av mödravården är bara positivt. – Men jag har hört skräckhistorier av väninnor som tvingats åka från sjukhus till sjukhus för att föda. Det är möjligt att jag börjar oroa mig på allvar när valet är över och förlossningsdagen närmar sig, säger Åsa Domeij.

Åsa Domeij (riksdagskandidat för miljöpartiet)