ÅSIKT

Ni kränker oss hörselskadade

DEBATT

Politiker som ställer upp i TV 4:s utfrågningar kränker oss 600 000 medborgare som behöver text i rutan, skriver Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande, Hörselskadades riksförbund (HRF) i ett öppet brev till samtliga partiledare.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I kväll, tisdag, inleder TV 4 sin stora valsatsning med den första av sju partiledarintervjuer. Det utlovas tuffa frågor från programledarna Alice Bah och Lennart Ekdahl och en ordentlig genomlysning av vad partierna egentligen står för.

Självklart har ni som partiledare tackat ja till att medverka: öppen debatt och kritiskt grans-kande journalistik är ju hörnstenar i vår demokrati. Självklart vill ni föra ut ert budskap till väljarna och ge oss chansen att göra ett informerat val.

Men inser ni att 600 000 svenskar inte får den chansen? Inser ni att 600 000 hörselskadade väljare stängs ute från vad ni säger i dessa partiledarutfrågningar samt i TV 4:s övriga valprogram, eftersom kanalen beslutat att inte texta sändningarna?

Det finns totalt cirka en miljon hörselskadade i Sverige. Mer än hälften av oss har en sådan hörselnedsättning att vi har svårt att uppfatta vad som sägs i tv om det inte finns text. Dessa 600 000 är människor i alla åldrar – de flesta under 65 år och i högsta grad aktiva medborgare.

Trots detta textar TV 4 endast ett fåtal underhållningsprogram och i princip aldrig nyhets- och samhällsprogram: följaktligen inte heller sändningarna inför valet.

Givetvis är detta diskriminering. Och genom att delta i otextade tv-debatter och intervjuprogram ger ni politiker indirekt ert stöd till denna diskriminering. Är ni verkligen beredda att göra det? Är ni verkligen beredda att acceptera att 600 000 av era väljare behandlas som objudna gäster i det svenska samhället?

Otextade tv-program är inte bara kränkande för individen. Det innebär också en allvarlig begränsning av tillgången till information och åsikter – den öppenhet vår demokrati bygger på. Denna syn delar vi i Hörselskadades riksförbund med i stort sett hela svenska folket. En Temo-undersökning från våren 2002 visar att mer än nio av tio anser att tv-kanalerna ska erbjuda textning av i princip samtliga program.

Därför uppmanar vi nu er, ledare för landets politiska partier, att inte ställa upp på otextade valdebatter. Ta ställning för era hörselskadade väljare och kräv alltid textning innan ni tackar ja till att kliva in i en tv-studio!

Det finns i dag inga avgörande tekniska hinder för att texta och texten kan erbjudas dold via text-tv. Kostnaderna är dessutom relativt blygsamma. Det stora problemet är alltså bristen på vilja.

Hörselskadades behov av textning är väl känt hos TV 4, men vid tidigare påstötningar har kanalens ledning konstaterat att man inte anser hörselskadade vara en tillräckligt intressant grupp för att vara värd ansträngningen.

Dessutom skyller TV 4 på sitt sändningstillstånd, där staten ställer minimala krav på textning. Riksdag och regering bär alltså ett stort ansvar för att TV 4 kommer undan med att medvetet stänga ute 600 000 tittare.

Den 15 september har ungefär en miljon hörselskadade rätt att rösta. Men på vem? På partier som utan vidare deltar i tv-sänd diskriminering?

Nej, kära partiledare: välj inte bort oss hörselskadade väljare! Så får vi en anledning att inte välja bort er.

Jan-Peter Strömgren (förbundsordförande Hörselskadades riksförbund)

ARTIKELN HANDLAR OM