ÅSIKT

Tomma vallöften löser inga brott

DEBATT

Det är i princip riskfritt att begå brott i dag. Ska verkligen brottslingarna få husera fritt i samhället och förstöra för alla andra, undrar Dan Holmberg, polisinspektör i Norrtälje. Han kräver i detta öppna brev till justitieminister Thomas Bodström att politikerna slutar mumla och driver igenom de åtgärder som alla vet behövs för att medborgarna ska kunna känna trygghet.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: ÅSA SJÖSTRÖM
”SLUTA SKYLLA IFRÅN ER” Polisinspektören Dan Holmberg kräver i ett öppet brev till justitieminister Thomas Bodström och andra politiker att de slutar skylla ifrån sig och tar tag i problemen inom poliskåren.

Med denna skrivelse skickas två brev till dig, ställda till länspolismästare Gunno Gunnmo och polismästare Pär Andersson i Stockholms län. Om du är intresserad och engagerad ska du läsa breven och fundera över budskapet. Det är till stor del så här vi poliser uppfattar polisverksamheten i dag. De flesta, dock inte alla, högre polischefer har högst sannolikt en annan uppfattning, men så har vi inte rott samma båt åt samma håll på mycket länge. Vilken båt sitter du i och åt vilket håll vill du?

Det är ingen som har undgått att polisbristen är påtaglig. Det har heller inte undgått någon att polisbristen är en het valfråga – igen! Det är en obehaglig retorik att göra samhällsviktiga funktioner till valfrågor vart fjärde år.

Nästan varje dag hör och läser vi om hur politiker försöker skaffa sig fördelar på polisbristens bekostnad. Det är lika otrevligt som beklämmande att höra och läsa hur dåligt insatta ni är i det ni ska besluta om. Det ena förslaget är värre än det andra. Polisverksamheten måste få vara opolitisk och den behöver vara tillgänglig och uthållig i sin form.

Verksamheten måste rimligtvis ha ett jämnt personalflöde eftersom rutinen och erfarenheten spelar en mycket stor, och många gånger avgörande, roll i yrket. Att rekrytera ikapp polispersonal har aldrig varit bra och kommer inte att fungera. Nya aspiranter måste få växa in i polisrollen i ett lugnt tempo så att de inte bränner ut sig i förtid på grund av att de axlar ett för stort ansvar. Äldre kollegor måste få möjligheten att ”varva” ner. De ska inte behöva tjänstgöra på obekväm arbetstid och ingen ska tvingas till en specifik uppgift för att det ska gå ihop.

Under 1990-talet sänkte en ensam-utredare polisverksamheten med en förändring, närpolisreformen, som nästan alla poliser var oerhört skeptiska mot.

På grund av omfördelningen av personal blev arbetsbelastningen för hög fördelat på resterande kollegor. Poliser från närpolisorganisationen blev tvingade att lämna sina arbetsuppgifter för att hjälpa till där belastningen blev för stor. Splittringen blev väldigt tydlig.

Det följes upp med kraftiga besparingar och uppsagda civila medanställda.

I takt med att våra höga polischefer inte tog sitt ansvar samt att verksamheten kom i andra hand, grusades många kollegors motivation. De flesta, dock inte alla, polischefer har satt sin prägel på verksamheten med sin strama attityd och iskalla inställning. Inställningen har gjort att vi mer börjar tänka på oss själva än på det lagarbete som polisarbete, i allra högsta grad, är. Vi arbetstagare orkar inte vara lika entusiastiska som förut och rättssäkerheten gungar betydligt.

Det har inte undgått någon att media dagligen rapporterar om brottsligheten i Sverige. De grova brotten avlöser varandra i nyheterna. Ofta slutar rapporteringen med ”polisen har inga spår efter gärningsmännen” eller ”gärningsmannen/männen är fortfarande på fri fot”.

Det är i princip riskfritt att begå brott i dag. Ska verkligen brottslingarna få husera fritt i samhället och förstöra för alla andra? Alla som kommer i deras väg blir rättslösa. Du som landets justitieminister måste se till att återskapa förutsättningarna för att skydda medborgarna.

Och det görs endast med utvilad, motiverad och kunnig polispersonal, uppdaterade lagar, inget rabattsystem för brott och påföljd samt en utvidgad kriminalvård.

Brottsligheten kostar svårt mänskligt lidande och samhället ofantligt med pengar. Vi vill inte höra att det ska tillsättas utredningar av olika slag.

Vi vill inte, fram till valet, höra att ni lovar en massa förändringar som ni sedan inte håller. Vi vill inte heller att ni beslutar om förändringar som vi på förhand vet inte kommer att fungera.

Vi vill ha konkreta åtgärder på hur vi tillsammans ska vända den oerhört komplicerade situation vi befinner oss i.

Vi vill att ni står rakryggade och erkänner att ni har misslyckats kapitalt under större delen av 90-talet. Det är det enda sättet att börja om på något nytt.

Dan Holmberg (polisinspektör Operativa sidoenheten Norrtälje)