ÅSIKT

Lundby-Wedin har inte tid för de fackliga frågorna

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin är ute på valturné. Hon passar då på att deklarera sin syn på vilka hon tycker socialdemokraterna ska samarbeta med efter valet.

Vänsterpartiet avfärdas raskt med hänvisning till vår inställning i utrikes- och säkerhets- politiken och till vår EU-kritiska hållning. Däremot är det öppna famnen gentemot centerpartiet som Lundby-Wedin menar har samma ”folkrörelsebas” som socialdemokratin. Det är intressant och rätt avslöjande. I många arbetsrättsliga frågor ligger vänsterpartiet närmare LO än vad socialdemokratin gör.

Det gäller till exempel avskaffande av ÖVA, överenskommen visstidsanställning, och krav på att förlänga rätten till återanställning.

Frågor som vänsterpartiet driver i riksdagen men som socialdemokraterna avfärdat. Men trots den styrka vänsterpartiet skulle ge i fackliga frågor väljer Lundby-Wedin att lyfta fram utrikes- och säkerhetspolitiken som ett hinder.

LO:s ordförande anser det problematiskt att vi värnar Sveriges alliansfrihet och att vi inte delar den hållning Göran Persson gestaltat genom sitt uttalande om att George W Bush är en underskattad person, Yassir Arafat en överskattad.

Centern vill exempelvis att arbetsgivarna ska ha rätt att säga upp vem de vill vid arbetsbrist och att de s k turordningsreglerna inte ska gälla. Just återställande av turordningsreglerna är den fråga som LO prioriterar högst! Inte heller ser Lundby-Wedin något hinder i att centern vill försvaga kollektivavtalen och allvarligt inskränka strejkrätten genom att införa proportionalitetskrav och förbud mot sympatiåtgärder.

För Wanja Lundby-Wedin är det viktigare att vara valmegafon till socialdemokraterna än att sträva efter politiskt stöd för LO:s fackliga frågor.

Tack och lov finns det andra uppfattningar bland LO-medlemmarna.

Gudrun Schyman (partiledare vänsterpartiet), Camilla Sköld Jansson (ledamot i riksdagens arbetsmarknadsutskott)