ÅSIKT

”Vänsterpartiet saknar facklig trovärdighet”

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Gudrun Schyman tror att hon och vänsterpartiet skulle ge LO ”styrka i fackliga frågor” (Aftonbladet Debatt 19 augusti). Det tror inte jag. Och det tror inte heller den stora majoritet av LO:s medlemmar som enligt alla mätningar stödjer vår facklig-politiska samverkan med socialdemokraterna. Skälen är enkla: vänsterpartiet saknar facklig trovärdighet.

Ni försöker förespegla väljarna både mer välfärd, höjda bidrag och sänkta skatter, samtidigt som alla ska få radikalt sänkt arbetstid. Det är inte vänsterpolitik, det är populism.

Ni valde att tillsammans med miljöpartiet motarbeta en enig fackföreningsrörelses arbetstidsförslag. När det gällde maxtaxan, en viktig reform för LO-familjerna, valde ni i stället för en seriös diskussion att knipa billiga poäng som att ”maxtaxan gynnar höginkomsttagare”. I EU-frågan väljer ni att ställa er vid sidan av hela den europeiska fackliga rörelsen genom att kräva utträde ur unionen.

Genom LO:s facklig-politiska samverkan med socialdemokratin kan våra medlemmar och förtroendevalda i stället vara med och forma en politik som socialdemokraterna, till skillnad från vänsterpartiet, har kraft och trovärdighet att genomföra.

Det valmanifest som nu presenterats innebär att vi nu tillsammans kan arbeta för rätt till heltid, trygg a-kassa, stärkt anställningstrygghet för visstidsanställda, stärkt arbetsrätt, en bred satsning mot ohälsan och en gradvis förkortad arbetstid med makt för den enskilde löntagaren. Detta samtidigt som vi värnar både välfärd och statsfinanser.

Slutligen har tydligen någon av Schymans medarbetare varit på ett av mina möten och rapporterat att jag vill ha ett samarbete med centern. Det var i så fall en slarvig rapportör.

Det är uppenbart att LO och social-demokraterna aldrig kan acceptera centerns politik när det gäller arbetslivsfrågor, och det vet Schyman. Hon vet också att LO aldrig kommer att inleda en facklig-politisk samverkan med vänsterpartiet. Det är därför hon är så arg.

Jag tycker att Gudrun Schyman borde ägna sig mer åt att varna för följderna av ett regeringsskifte än att tala om för mig hur jag ska sköta mitt uppdrag som LO-ordförande. Min uppgift är att värna LO-medlemmarnas intressen. Det är därför jag arbetar för en socialdemokratisk val-seger den 15 september.

Wanja Lundby-Wedin (ordförande LO)