ÅSIKT

Politikerna mot väggen - Maria Wetterstrand

”Det är bara vi som är seriösa”

Foto: GUNNAR ASK
MILJÖENGAGERAD Maria Wetterstrand ställs mot väggen av förstagångsväljare. De får svar på frågor om arbetstidsförkortning, flyktingpolitik, framtidsutsikter för mänskligheten och mycket annat.
DEBATT

Aftonbladet Debatts politiska reportrar – förstagångsväljarna Kee Leong och Lina-Maria Larsson – ska fram till valet luska ut vad partiledarna egentligen vill. Först ut att bli ställd mot väggen är miljöpartiets Maria Wetterstrand. Det handlar om allt från varför Maria Wetterstrand jobbar så mycket när miljöpartiet vill förkorta arbetsdagen till jordens fortsatta existens.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Maria tar emot oss i egen hög person, som ett av miljöpartiets två språkrör. Hon visar oss in i miljöpartiets lokaler i Rosenbad och vi slår oss ner vid ett enormt bord. Till vår stora lättnad svarar hon normalt på våra frågor och pratar inte alls i oändlighet om allt annat än det vi frågat.

Hon är lite kortare än vi trott och mycket söt. När hennes mobil ringer (gammal tegelstensEricsson) svarar hon men ursäktar sig sedan och menar att hon tänkt trycka på ”no-knappen” men gjort fel...

Maria Wetterstrand verkar vara den vettigaste partiledaren, kanske för att hon är ganska ung och vi är ännu inte vana vid att se hennes ansikte på tv i ändlösa debatter.

Om du inte fick rösta på miljöpartiet, vilket parti skulle du rösta på då?

– Jag skulle starta miljöpartiet. Men om det inte gick, om ingen ville vara med mig så skulle jag nog rösta på vänsterpartiet.

Hur mycket rör du dig ute bland folk, på vårdhem och arbetsplatser?

– På skolor är jag rätt ofta, i alla fall när det är valår. Jag tycker det är väldigt trist att politiker inte blir inbjudna när det inte är val. Vi är ju politiker mellan valåren också.

Varför vill ingen vara språkrör för miljöpartiet?

– Jag tror att det bland de flesta handlar om deras privata livssituation, de känner att det är ett väldigt tungt uppdrag, och det är det också. Det en otrolig förmån att få företräda det bästa partiet i svensk politik så då får man försöka väga de två mot varandra.

Behövs miljöpartiet nu när de andra partierna har integrerat miljöfrågorna i sina partiprogram?

– Den sista delen av det påståendet är fullständigt felaktigt. De har visserligen skrivit in några ord om miljö i sina partiprogram men de driver ju inte miljöfrågor. Vänsterpartiet är hyfsade, de brukar stödja oss i de förslag som vi lägger fram. Men det är helt och hållet tack vare oss som det skett förbättringar på miljöområdet den här senaste mandatperioden. Det är bara vi som är seriösa.

Hur mycket jobbar du varje dag?

– Det varierar. Runt 12 timmar om dagen.

Känner du att du jobbar alldeles för mycket?

– Ja.

Hur går det ihop med miljöpartiets kortare arbetsdagsprincip?

– Ja, vi kämpar ju för att andra ska få kortare arbetsdagar medan vi sliter ut oss själva, det låter väl väldigt solidariskt?

Sverige har blivit fällt åtta gånger av FN:s tortyrkommitté enligt Amnesty International. Hur kan människor som kommer att dödas om de skickas tillbaka till sitt hemland, nekas att få stanna här?

– Det undrar vi också. Vi tycker de borde få stanna. Det är skandal att Sverige blivit åthutat av FN. Det är helt oacceptabelt att man har en sån flyktingpolitik. De frågor som ny demokrati drev har sossarna genomfört på flyktingpolitikens område. Bland annat vissa restriktioner i vilka som får komma hit. Att man bara ger tillfälliga uppehållstillstånd och sen skickar tillbaka folk efter två år till exempel. Vår vision är att man ska ha fri invandring. Ett första steg är att ha en generös flyktingpolitik och att erbjuda hjälp till människor som flyr undan tortyr eller politisk och religiös förföljelse, förföljelse på grund av homosexualitet som inte är skäl till asyl i dag.

Tycker du som riksdagskvinna att man ska motarbeta och utestänga partier som till exempel sverige-

demokraterna?

– Nej, jag tycker att man ska ta politiska diskussioner med dem. De har ju så fel så det är inte svårt att slå hål på deras argumentation. De har inte en chans att försvara sig om de dras upp i ljuset.

Varför får inte invandrare arbeta med det de är utbildade till?

– Många arbetsgivare diskriminerar helt enkelt invandrare som söker jobb. Dessutom finns det problem med att man inte lyckas att snabbt och effektivt översätta betyg från andra länder så att de blir giltiga i Sverige.

Varför är det så få invandrare i regeringen?

– Ja, det får ni fråga Göran Persson, det är han som bestämmer vilka som ska sitta i regeringen.

Varför höjs inte lönen i traditionella kvinnoyrken för att därmed också höja statusen på arbetet?

– Det är svårt som politiker att bestämma vad lönerna ska vara. Jag tycker att fackförbunden är de som skulle ta tag i de här frågorna och att kvinnor ska organisera sig. De får ju för fasen strejka om de inte tycker att de får tillräckligt med betalt. Hur skulle det se ut då, om alla kvinnorna som jobbade i de här lågavlönade yrkena gick ut och strejkade?

Är det Göran Persson som sätter lönerna för ministrarna?

– Nej, men han skulle säkert kunna göra nåt åt det om han ansträngde sig. Han skulle kunna sätta kvinnliga ministrar på de poster som har de högsta lönerna.

Tjänar du lika mycket som Peter Eriksson, det andra språkröret?

– Jag vet inte.

Visste du att det är urbefolkningens årtionde nu?

– Ja, det har jag nog hört nån gång. Samerna vill ha självbestämmande och rätten till land och vatten. Jag tror att man har sagt från regeringens sida att man vill ratificera ILO-konventionen, men att det finns vissa problem med hur det ska gå till och så har man skjutit upp det hela tiden. Vi är irriterade över hur regeringen skött det.

Vad har kollektivtrafikresenärer för möjlighet att kräva sina rättigheter?

– Man får organisera sig. Man kan starta en förening för kollektivtrafikresenärer, samla information och namnunderskrifter, bli en stark organisation och ta kontakt med styrelsen i bolagen.

Vad kan det bero på att folk inte vill engagera sig i ungdomspartier?

– Det beror väl på att man inte vill köpa ett helt koncept utan är mer engagerad i vissa enstaka frågor. Det är väl också att de tror att de politiska partierna är väldigt konservativa och att det inte går att förändra. Att partiprogrammen följs slaviskt. Så är det nog i många partier men i miljöpartiet är det lite öppnare.

Du har 30 sekunder på dig för att övertyga oss om att rösta på miljöpartiet.

– Ni borde ju redan vara övertygade om att rösta på miljöpartiet. Miljöpartiet är ju det enda parti som tar ansvar för kommande generationer och att världen ska finnas kvar mer än bara några hundra år till i den nuvarande formen och jag tycker det är värt att rösta på ett parti som inte bara företräder olika ekonomiska intressen utan också företräder de människor som inte har nån röst i vanliga fall.

Kee Leong 19 år , Lina-Maria Larsson 19 år