ÅSIKT

Vårt förslag: Dela föräldraförsäkringen

Foto: PER BJÖRN
VILL STOPPA DISKRIMINERINGEN Kvinnodominerade yrken behöver uppvärderas och lönerna höjas. För att stoppa diskrimineringen av gravida kvinnor och föräldralediga kvinnor och män är socialdemokraterna beredda att – utöver lagändringar – se över möjligheten att införa jämställdhetsmärkning, skriver de socialdemokratiska ministrarna.
DEBATT

Vi kan tänka oss att dela föräldraförsäkringen – hälften till mamma, hälften till pappa – skriver Göran Persson och Margareta Winberg i dag på Aftonbladet Debatt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De medger också att jämställdhetslagen kan behöva skärpas för att man ska komma åt de osakliga löneskillnaderna mellan könen.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Samtidigt är Sverige långt ifrån jämställt.

Problemen är inte nya och orsakerna är komplexa. Det är både synliga och osynliga barriärer som möter kvinnor. I botten finns de strukturer som hindrar kvinnor från att – på lika villkor som män – sträva efter att förverkliga sina önskningar och drömmar.

Socialdemokraterna är ett feministiskt parti. Det betyder att vi ser och erkänner de strukturella orättvisorna i samhället som beror på kön. Socialdemokratin har sedan starten arbetat för att de orättvisor som klassamhället skapar för individer och olika grupper ska undanröjas – på samma sätt är vi inställda på hård kamp mot de diskriminerande strukturerna mellan kvinnor och män.

Kvinnors rätt till en egen inkomst är grundläggande för ett jämställt samhälle. En bra kvalitet i, och god tillgång till, barn- och äldreomsorg är avgörande. Sverige har kommit en bit på vägen, men det finns mycket kvar att göra.

Alla människor måste ha rätt till ett arbete som det går att försörja sig på. Lika lön för lika arbete är en självklarhet. Ändå är det inte så verkligheten ser ut. Fortfarande arbetar många kvinnor dessutom ofrivilligt deltid. Vi vill att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet.

Kvinnor ska inte behöva bli utfrågade om sina planer på att skaffa barn när de söker arbete. Men hur ser det ut i verkligheten?

En bra arbetsrätt med ett gott anställningsskydd måste sätta stopp för diskrimineringen.

Varje år polisanmäler cirka 20000 kvinnor i Sverige att de misshandlats och drygt 2 000 att de utsatts för våldtäkt eller försök till våldtäkt.

Den farligaste platsen för en kvinna att vistas på är fortfarande det egna hemmet. Det är en mörk verklighet som vi måste våga se och orka lägga oss i för att kunna bekämpa.

De förslag och den politik som den socialdemokratiska regeringen genomfört under den gångna mandatperioden är steg på vägen.

Den nya jämställdhetslagen, det Nationella rådet för kvinnofrid, kriminalisering av sexköp, skärpt lagstiftning och utbildning för de grupper som möter kvinnor utsatta för våld är några sådana steg.

Vi har också genomfört en första kartläggning av hot och våld mot unga kvinnor i patriarkala miljöer och börjat arbetet för att skapa ett skyddat boende.

Vi har förlängt föräldraledigheten och infört två riktade pappa- respektive mammamånader. Det kan, tillsammans med vårt förslag att höja taket i föräldraförsäkringen, leda till att fler pappor tar föräldraledigt och ett större ansvar hemma.

Men det räcker inte. Vi vill gå vidare. Om socialdemokraterna får förnyat förtroende av väljarna att bilda regering efter valet den 15 september vill vi fortsätta arbetet för att förändra verkligheten.

Valmanifestet innehåller några konkreta förslag. Till exempel vill vi avskaffa möjligheten för arbetsgivare att vid uppsägning av föräldralediga utnyttja föräldraledigheten som uppsägningstid.

Vi vill höja både inkomsttaket och den lägsta dagpenningen i föräldraförsäkringen. Vi vill öka resurserna så att 6000 fler kan anställas inom barnomsorgen och lagstifta mot sexuella trakasserier i skolan.

Utöver det som lyfts i valmanifestet vill socialdemokraterna – om vi får förtroendet den 15 september – skapa en nationell aktionsplan för jämställdhet.

Den ska innehålla både kort- och långsiktiga åtgärder och rymma förslag till reformer och beslut som ska vara tydligt prioriterade och tidsbestämda.

Några exempel på vad som ska ingå i aktionsplanen är:

Regeringen ska – tillsammans med arbetsmarknadens parter – arbeta för ett barnvänligt arbetsliv. Både män och kvinnor ska kunna förena familjeliv och arbetsliv – utan att leva i ständig stress och otillräcklighet.

För att få bukt med de osakliga löneskillnaderna mellan kvinnor och män har vi skärpt jämställdhetslagen. Om det behövs är vi beredda att skärpa lagen ytterligare.

För att stoppa diskrimineringen av gravida kvinnor och föräldralediga kvinnor och män är socialdemokraterna beredda att – utöver lagändringar – se över möjligheten att införa jämställdhetsmärkning.

En nyckel för att bryta den ojämställda fördelningen av ansvaret för barn och det oavlönade hemarbetet är föräldraförsäkringen. Vi vill öppna för en diskussion om en individualiserad föräldraförsäkring.

Kvinnodominerade yrken behöver uppvärderas och lönerna höjas. Socialdemokraterna vill fortsätta att satsa på mer personal inom vård, skola och omsorg, och för en offentlig sektor som går före mot friskare och jämställdare arbetsplatser. Vi vill också diskutera denna fråga tillsammans med arbetsmarknadens parter.

I dag begränsas människors livsval av normer för vad som är kvinnligt och manligt. Så är det, och det finns ingen mirakelmedicin att ta till för att ändra på det. Sänkta skatter är definitivt inte svaret. Kampen behöver föras inom alla samhällsområden och på alla nivåer. En socialdemokratisk regering vill fortsätta den.

Nu är valet ditt. Rösta den 15 september.

Göran Persson (statsminister), Margareta Winberg ( jämställdhets- och jordbruksminister)