ÅSIKT

”Det var jag och bin Ladin – så illa var det”

DEBATT

Aftonbladet Debatts politiska reportrar – förstagångsväljarna Kee Leong och Lina-Maria Larsson – ska fram till valet luska ut vad partiledarna egentligen vill.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu ställs vänsterpartiets Gudrun Schyman mot väggen. Det handlar om allt från kommunism till terroristbekämpning.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
ENVIST Radikal Gudrun Schyman svarar på förstagångsväljarnas frågor och berättar hur hon nästan utpekades som terrorist i höstas,om partiets invandrarpolitik, syn på jämställdhet och mycket annat.

Vi blir visade till Gudruns stora ljusa kontor, utanför ser vi en skymt av Gudrun i fikarummet med en kopp kaffe i handen. Tillsammans med Gudruns pressekreterare Amanda betraktar vi konstinstallationen i vattnet utanför fönstret.

Strax efter dyker Gudrun upp. Hon är lång och klädd i rött. Hon talar om rätt mycket annat än det vi frågar om. Det gjorde visserligen samtliga partiledare men med Gudrun var det tyvärr så att vi satt och lyssnade oförmögna att ta in det hon mässade om. Om Ebba Gröns låt ”Staten och kapitalet” hade funnits på talband med långsam och något nasal röst hade det varit denna intervju.

Om du inte fick rösta på vänsterpartiet, vilket parti skulle du rösta på då?

– Jag skulle starta vänsterpartiet. Att gå med i ett politiskt parti är ju alltid en kompromiss, det är så många olika viljor. Jag kan inte tänka mig nåt av de nu existerande partierna.

Är ni fortfarande kommunister?

– Nä, det var länge sedan. Det finns medlemmar som är kommunister. De tror på den ursprungliga kommunistiska visionen, att vi ska kunna bygga ett samhälle där man inte förtrycker varandra, där man kan leva i rättvisa. De partimedlemmar som kallar sig kommunister i dag vill ju inte ha det som det blev i till exempel Öst-

europa.

Varför säger du så radikala saker?

– Tycker du att jag säger mycket radikala saker? Jag är väldigt bekymrad över att det är så ljumt och lågmält i politiken. Debatten i höstas om terrorattackerna till exempel. Jag sade att det är klart man ska bekämpa internationell terrorism men det gör vi inte med bomber. I talarstolen i riksdagen blev jag nästan kallad för terrorist! Det var jag och bin Ladin – så illa var det. Klimatet i den politiska debatten i Sverige besvärar mig, att alla ska tycka likadant. Det gör att jag nog höjer tonen när jag säger saker.

Har du nån uppfattning om hur livet ser ut i förorten och landsbygden?

– Ja, jag bor i glesbygden. Förort bor jag inte i. Jag har ju varit i en del förorter i Stockholm när jag jobbade som socialarbetare i slutet av 70-talet till slutet av 80-talet.

Nu då, rör du dig mycket ute bland sjukhem och skolor och så?

– Ja, jag är ute och reser mycket. Jag är i Stockholm mycket också, på dagis och skolor och inom äldreomsorgen. Jag jobbar som om det var valrörelse hela tiden.

Sverige har blivit fällt åtta gånger av FN:s tortyrkommitté, hur kan Sverige skicka tillbaka människor som kommer att dödas?

– Det undrar jag också. Jag fattar inte det. Vi är i ständig opposition och kritiserar regeringen för att de har så inhuman flyktingpolitik. Det här är inget område där vi samarbetar med regeringen. Det är fruktansvärt att människor ska vara så utlämnade.

Varför är det så få invandrare i regeringen?

– Det beror väl på att de inom socialdemokratin inte har satt några invandrare på poster inom regeringen. Det är ju statsministern som utser regeringen.

Varför utnyttjas inte invandrares arbetskraft?

– Det finns otroligt många arbetsgivare som har fördomar om vad invandrare kan och inte kan. Jag tycker att man borde samarbeta mycket med de lokala arbetsgivarna och de som finns på arbetsförmedlingen. Jag tror att det skulle vara väldigt bra att ha upplysning och utbildning för arbetsgivarna. Idag säger man att problemet ligger hos dom som kommer hit. Hela världen kommer på besök och vi stänger dörren liksom! Man ska värdera människors etnicitet som en plusfaktor och inte ett hinder.

Varför höjs inte lönerna på traditionellt kvinnliga yrken för att därmed höja statusen på dessa?

– Av det enkla skälet att många fortfarande ser på kvinnor som mindre värda. Det är skillnad mellan det betalda jobbet och det obetalda jobbet, som hushållsarbete och ta hand om barnen, typiskt

kvinnoarbete.

Men det finns ju en lag om att det ska vara lika lön för likvärdigt arbete.

– Den kan man använda för enskilda fall men det går inte att göra i hela den offentliga sektorn. Människor har fördomar. Vi ska inte gå på myten om att Sverige är ett jämställt land. Många vill få oss att tro att Sverige har kommit så långt men då kan man fråga sig varför varenda lönestatistik säger att kvinnor tjänar mindre och har mindre makt? Inte minst inom det privata näringslivet. Direktörerna är ju bara män.

Vad ska ni som politiker göra?

– Vi ska prata om de här sakerna och framför allt prata med dem som inte är politiker om att det är så här.

Tycker du det är okej att använda sig av civil olydnad när man känner att partipolitiken inte räcker till?

– Det finns en massa andra saker än partipolitik. Det finns hela den utomparlamentariska rörelsen, den innefattar ju också gamla folkrörelser och civil olydnad. Det tillhör det demokratiska samhället att man också kan använda sig av civil olydnad. Men det får inte innefatta skadegörelse. Det är väldigt viktigt att civil olydnad är en aktion som bygger på ickevåld. Ett exempel på civil olydnad är att gömma flyktingar. På det viset visar man att man tycker att den lagstiftning som finns inte är i överensstämmelse med de värderingar som man har i en mycket specifik fråga. Att sätta sig framför träd eller kedja fast sig vid träd är andra exempel.

Vad har ni som politiker för makt att förhindra de stora företagen att försvinna från glesbygden?

– Vi har makt att stifta lagar. Det finns ingen anledning till att vi har lagar och regler som är mer generösa mot företagen än andra länder. Det är alltså väldigt billigt för ett företag i Sverige att lägga ner sin verksamhet. I andra länder kanske de får betala upp till två årslöner. Internationella företag tar ingen social hänsyn. Det är helt orimligt att människor som satsar sina liv, sin tid och sina kunskaper i ett företag inte har nåt att säga till om. Det är något man måste jobba med inom facket.

Visste du att det är urbefolkningens årtionde i år?

– Nä det visste jag inte. Samerna vill ha självbestämmande och rätten till land och vatten. Jag tycker att Sverige ska ratificera ILO-konventionen. Vi har olika uppfattningar i partierna. Det man måste komma överens om är hur man ska göra när samernas rättigheter som ursprungsbefolkning krockar med de människors rättigheter som nu bor och lever på samma geografiska områden.

Vad vill du fråga oss som förstagångsväljare?

– Vad är det som avgör när ni bestämmer er för att rösta? Vad är det som avgör vilket parti det blir? Själv röstar jag därför att det är ett sätt att respektera mig själv. Jag betyder nånting, jag tar mig själv på allvar.

Tycker du att det är riktigt att motarbeta främlingsfientliga partier?

– Vänsterpartiet har nolltolerans mot främlingsfientlighet. Vi vill ta debatt med dem, möta deras argumentation och prata med dem där de är.

Era sammanträden i plenisalen verkar så tråkiga och formella. Varför leker ni inte lekar i riksdagen?

– Jag tycker inte vi ska leka lekar. Men jag kan hålla med om att det blir lite tråkigt. Allt är så rituellt och det är så fasta regler. Vi vill ha en friare debatt. I till exempel tv-debatter har man så kort om tid och man tenderar att få en debatt som är mer som underhållning.

Du har 30 sekunder på dig att övertyga oss om att rösta på vänsterpartiet.

– Ni ska fundera över vilka värderingar ni har. Fundera över om man ska respektera människans sanna värde i stället för att se det genom pengar, kön, hudfärg och så vidare. Det är vad vänsterpartiet står för.

Kee Leong (19 år), Lina-Maria Larsson (19 år)

ARTIKELN HANDLAR OM