ÅSIKT

Politikerna mot väggen: Maud Olofsson

”Vi måste komma åt lönediskrimineringen”

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
”MAUD-EFFEKT”? Maud Olofsson blir utfrågad av förstagångsväljarna Lina-Maria Larsson och Kee Leong. De får svar på frågor om ”Maud-effekten”, utdöende landsbygd, lönediskriminering och mycket annat.
DEBATT

Aftonbladet Debatts politiska reportrar – förstagångsväljarna Kee Leong och Lina-Maria Larsson – ska fram till valet luska ut vad partiledarna egentligen vill.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Nu är det centerpartiets Maud Olofsson som ställs mot väggen. Det handlar om allt från vad ”Maudeffekten” egentligen är till varför traditionella kvinnoyrken har så dåliga löner.

Vi träffar Maud en svettig förmiddag på hennes kontor. Efter förfrågan får Lina-Maria en Ramlösa, det kanske kan klassas som att bjudas på fika. Vi fick även centerpartiets ungdomsprogram, det var trevligt.

Maud är naturligtvis mycket trevlig och framåt, precis som vi hade föreställt oss, hon skrattade väldigt mycket, kanske inte helt äkta varje gång. Dessutom misstänker vi att hon tjuvkikade på vårt frågepapper upprepade gånger... Hennes svar var dock vettiga och koncisa and makes you wanna go bonde.

Om du inte fick rösta på centerpartiet, vilket parti skulle du rösta på då?

– Det parti som ligger mig närmast är folkpartiet men de är för Nato, EMU och kärnkraft och jag kan inte acceptera någon av de sakerna så de skulle ändå inte få min röst.

Är ni fortfarande ett parti för bönderna?

– Vi är det bästa partiet för dem som tycker att landsbygden ska utvecklas och må bra. Men vi är också ett parti för dem som tror på det långsiktigt hållbara, vi är ett miljöparti som vill hushålla med resurserna.

Ni heter centerpartiet, är er politik mittemellan höger och vänster då?

– Man kan uttrycka det så. Vi tycker inte om den kollektivistiska syn som vänstern har men vi tycker inte heller om det här med att man bara lyfter fram individen.

Varför vet man så lite om centerpartiet?

– Dels har det väl att göra med att vi är ett litet parti och eftersom media är ganska koncentrerade i Stockholm och vi är starka ute i landet, så är det lättare att spegla de partier som finns i Stockholm.

Vad innebar Maud-effekten för dig?

– Ja, det innebar väl att det var media som skulle ha en massa intervjuer till höger och vänster. Det är inte så att en enskild människa kan påverka en opinion på det sättet, vad det handlar om är ju långsiktigt hårt arbete för att stärka partiets position och då kan ju partiets ledare vara nånting positivt och nånting bra och det tror jag att jag är för mitt parti. Så på det sättet är det väl en bra effekt.

Har du nån uppfattning om hur livet ser ut i förorten och på landsbygden?

– Det finns många likheter mellan för-orten och landsbygden. Om man tittar på service, posten till exempel, så kan man se att det är nästan lika många postkontor som försvunnit i förorter som ute i landsbygden. Om vi har såna här stora klyftor mellan förort och centrum eller mellan Stockholm och övriga Sverige, då är det ett demokratiskt bekymmer. Då säger människorna i förorten eller landsbygden: Ni bryr ju er inte om oss.

Sverige har fällts åtta gånger av FN:s tortyrkommitté enligt Amnesty International. Hur kan man skicka tillbaka människor som kommer att dödas när de kommer tillbaka?

– Ja, det är oacceptabelt. Vi har kritiserat regeringen för detta. Vi tycker att svensk flyktingpolitik och svensk integrationspolitik är två områden där vi har misslyckats. Det värsta är att vi har blivit hårdare i tillämpningen än vad vi var förut.

Varför är det så få invandrare i regeringen?

– Därför att vi har misslyckats med integrationen. Det är för få invandrare på många ställen, inte bara i regeringen. Om inte de som kommer till vårt land får jobb, eller tillåts jobba, då är det ju jättesvårt för dem att bli en del av samhället.

Hur ska man göra då för att integrera invandrarna?

– Jobb är A och O. Så fort man kommer hit så ska man kolla: Vad har du för utbildning? Vad kan du för nånting? Sedan sätta in svenskundervisning.

– Många sitter på flyktingförläggningarna och är helt sysslolösa. Många lever på socialbidrag eftersom de inte kan få något jobb. Det är förödande både för den som kommer hit och för det svenska samhället. Det är ju brist på arbetskraft. Så vi skulle ju dammsuga och se hur vi ska kunna nyttja den kunskap och kompetens som de här har.

Varför höjs inte lönen på traditionellt kvinnliga yrken, för att därmed också höja statusen?

– Vi har ju en lagstiftning, men det är nästan omöjligt att bli fälld i dag för lönediskriminering. Här tycker jag att man ska hitta andra sätt att komma åt lönediskriminering än att skicka det till arbetsdomstolen. Det finns ju en större medvetenhet i dag än det fanns för tio år sedan men det går för långsamt och det är för många strukturer som vill behålla det gamla.

Hur stor makt har ni som politiker att förhindra de stora företagen att försvinna från landsbygden?

– Inte mycket annat än att vi kan skapa bra grundförutsättningar för att vara företagare. I dag har vi nästan inga företag som har mellan 100 och 1000 anställda och vi kan ställa oss frågan varför. Framförallt är det många små som inte växer och blir större.

Visste du att det är urbefolkningens årtionde i år?

– Ja.

Samerna vill ha självbestämmande och rätten till land och vatten. Varför ratificeras inte ILO- konventionen som ger dem detta?

– Jag lever ju med det här dagligdags. Konflikter som finns ska lösas lokalt mellan de människor som den berör. Om man ratificerar ILO-konventionen så kommer man att flytta beslutanderätten och det man diskuterar till domstolar i Genève. För oss handlar det om att alla ska verka på samma jord.

Tycker du att det är okej att använda sig av civil olydnad när man känner att partipolitiken inte ger nånting?

– Om vi sätter upp gemensamma regler för hur vi ska ha det i vårt samhälle då kan inte vi som enskilda individer säga att just här kan jag få sätta upp en egen regel. Jag har rätt att krossa det här skyltfönstret därför att det är så ädla syften bakom det. Men det finns ändå grundläggande demokratiska regler som vi måste hålla oss till, vad är nästa steg? Politik handlar ju om att väga saker mot varandra.

Vad skulle du vilja fråga oss som förstagångsväljare?

– Varför blir de politiska partierna så kritiserade när det faktiskt är de som står för helhetsbedömningarna? Alltså, det finns ju många olika sakområden men i ett politiskt parti där finns allihop.

Du har 30 sekunder på dig att övertyga oss om att rösta på centerpartiet.

– Ni vill ha ett bättre Sverige där vi har en levande landsbygd, många småföretagare och där vi håller ihop landet socialt. Även de som har små resurser ska kunna bo och leva i Sverige. Det handlar inte bara om att bara tänka här och nu, vi måste hushålla med våra naturresurser för att kommande generationer ska kunna leva på ett bra sätt.

Kee Leong (19 år), Lina-Maria Larsson (19 år)