ÅSIKT

Vad gör ni för världsfreden?

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det är ett minimikrav att alla partier klart redovisar sin inställning till de krig och den upprustning som pågår i världen liksom till de krig som är under planering.

Inför riksdagsvalet är nedanstående frågor avgörande för stora grupper väljare. Vi skulle därför uppskatta ett uppriktigt svar från ert parti och era riksdagskandidater:

1. Anser ni att det är rätt att inga sanktioner vidtagits mot Israel, som i sina övergrepp mot palestinierna fortsätter att kränka en lång rad FN- och Genève-konventioner?

Anser ni att det svensk-isra- eliska vapensamarbetet som kostar mer än 300 miljoner kronor om året ska fortsätta?

2. I sitt krig mot Afghanistan har USA använt nya så kallade Bunker Buster Bombs, GBU-37, som var och en innehåller 1,5 ton utarmat uran. Detta giftiga ämne har i stora mängder trängt rakt ned i Afghanistans grundvatten.

Anser ni att Afghanistanfrågan har lösts i och med den amerikanska krigföringen sedan oktober förra året och det internationella samfundets ingripande? Om inte, hur ska frågan lösas?

3. USA förbereder just nu ett nytt krig mot Irak där man, enligt amerikanska försvarsexperter, bland annat tänker använda GBU-37-vapen trots att landets infrastruktur redan är svårt skadad och marken förgiftad av bombningar sedan Gulf-kriget. Anser ni att Sverige bör stödja det planerade angreppet?

Under tolv år har det irakiska folket utsatts för förödande ekonomiska sanktioner som bryter mot internationella lagar, FN:s stadga och Genève-konventionerna.

Anser ni att sanktionerna ska fortsätta?

4. Den nya amerikanska kärnvapenupprustningen bryter mot de senaste årens politik och riskerar enligt Anna Lindh att ”sänka tröskeln för ett begränsat kärnvapenanfall, vilket är ett ytterst farligt perspektiv”.

USA avser inte att förstöra alla de 4 000 kärnvapenstridsspetsar som man åtagit sig utan enbart montera ner dem och gömma en del av dem. Ryssland har troligen följt USA:s exempel.

I USA:s nya plan ingår också en fortsättning av president Reagans projekt med nya antiballistiska atommissiler och rymdlasers.

Hur anser ni att Sverige bör agera? Vi ser fram emot att få era svar. Snarast.

Kvinnogruppen ”Take the toys from the boys”

Elsa-Maria Bergström (SKV), Annika Johansson (forskare), Anita Dilburn (ordf Irakkommittén), Bibbi Steinertz (Kvinnor för fred), Maj Wechselmann (journalist författare och regissör)