ÅSIKT

Uppgörelsen miljöpartiets största seger

DEBATT

De satte hårt mot hårt och vann sin största politiska seger någonsin.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag förklarar Lars Ångström (mp) hur han vill att vi ska förstå de senaste veckornas regeringsröra.

Det var inget svek att släppa kravet på ministerposter, kravet var ett medel för att påverka politiken i grön riktning.

Foto: BJÖRN LINDAHL
Några utsträckta händer var det knappast frågan om i miljöpartiets och socialdemokraternas regeringsförhandlingar. Miljöpartiet valde den knutna nävens taktik med krav på ministerposter. I dag skriver riksdagsledamoten Lars Ångström att det ledde till en överenskommelse som är "den största framgången för miljöpartiets politik någonsin".

Efter fyra års samarbete med en socialdemokratisk regering vet vi att inga politiska seg-rar varit gratis. Stenhårda förhandlingar har krävts för de stora framgångar vi uppnått inom till exempel miljöområdet, det ökade biståndet, försöket med friår och järnvägssatsningarna. Det är bara när vi satt hårt mot hårt vi har nått resultat.

Före valet gjorde vi klart att vi var beredda att ta ansvar i en koalitionsregering. Det är rimligt om regeringen representeras av en majoritet i Sveriges riksdag. Det blir tydligt för väljarna var man kan utdöma ansvar. Därav förhandlingskravet på koalitionsregering.

Ett krav som dock tydligt avvisades av socialdemokraterna före valet.

För att släppa fram en minoritetsregering, mitten med oss eller socialdemokratisk, var det avgörande för miljöpartiet att den förde ett stort mått av grön politik. Centerns oförmåga att ens försöka ta ansvar omöjliggjorde mittenförsöket. Kvar stod då valet mellan misstroende mot en ogrön socialdemokratisk minoritetsregering eller att acceptera en sådan med starkt grönt innehåll.

Vi har haft ett preciserat förslag och varit tydliga utåt på att det politiska sakinnehållet var helt avgörande. Något som regeringen uppenbarligen in i det längsta hade svårt att förstå då den gång på gång lade förslag som inte utgjorde några större gröna förändringar i sak. Miljöpartiets riksdagsgrupp var därför helt inställd på sätta hårt mot hårt och rösta för ett misstroende mot regeringen Persson om inte en radikal förändring av regeringspolitiken genomfördes.

Regeringen har nu accepterat en överenskommelse som i sak utan tvekan utgör den största framgången för miljöpartiets politik någonsin.

Redan under mandatperiodens första vecka har vi fått igenom 15 av våra 38 vallöften. Några av de viktigare framgångarna av ett hundratal punkter är:

Antalet månader med full ersättning från föräldraförsäkringen ökar från 13 till 15 månader.

En riktad satsning på förskolan för att öka personaltätheten och ges möjlighet att mins-ka barngrupperna.

Lagstiftning om förbud av diskriminering och sexuella trakasserier skolan.

Friår införs i hela landet. En arbetslös kan vikariera för en person som får ledigt och ges 85 procent av a-kassan.

Ett svenskt stopp för torskfisket i Östersjön med start om tre månader.

Militärutgifterna ska minska med 6 miljarder.

Trängselavgifter införs som ett flerårigt försök i Stockholms innerstad och som kan göra de massiva och köskapande motorvägssatsningarna överflödiga.

Tidigareläggning av pendeltågstunnel i Stockholm.

En ny djurskyddsmyndighet kommer att få ansvar även för lantbrukets djur, pälsfarmer förbjudas, långväga djurtransporter motarbetas och djurförsök minimeras.

Den gröna skatteväxlingen där skatten på miljödålig verksamhet höjs lika mycket som skatten på arbete sänks genomförs med tre miljarder om året.

En snabbavveckling av bromerade flamskyddsmedel och förbud av AZO-färgämnen i livsmedel.

Bensinmackarna ska tillhandahålla alternativa bränslen. Någon form av dispensmöjligheter krävs.

Det var även den här gången bara tack vare en konsekvent och hård förhandlingslinje, med beredskap att ta konsekvenserna av att misslyckas, som gjorde att vi faktiskt lyckades. Var det då inte ett svek att släppa kravet på koalitionsregering?

Dessa var vårt yttersta förhandlingsmål och ett medel för att påverka politiken. Men medlet kan aldrig förvandlas till målet. Det viktigaste för varje parti är att påverka politiken i så stor utsträckning som möjligt. Det målet nådde miljöpartiet med gårdagens förhandlingsresultat. Dessutom har vi fått i gång debatten och lagt förslagen om lagändringar för att regeringar i framtiden skall bestå av en majoritet i riksdagen.

Utöver starka framgångar i sak så har vi dessutom försäkrat oss om ökade resurser för att fortsätta samarbetet. Med åtta egna sakkunniga heltidstjänster inne på regeringsdepartementen samt ett eget samordningskansli på finansdepartementet, ordförande och presidieplatser i riksdagens utskott och med regeringen gemensamma presskonferenser garanterar vi oss ett ökat inflytande. Vårt ansvar att förvalta den vågmästarroll väljarna gav miljöpartiet till att värna kommande generationers intressen och påverka Sverige i en grön riktning tar vi på stort allvar.

Lars Ångström (riksdagsledamot miljöpartiet)

ARTIKELN HANDLAR OM