ÅSIKT

…men nu gäller det framtiden, Persson

DEBATT

SSU-ordföranden Mikael Damberg är rädd för tystnaden och livlösheten i sitt parti.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Stödet för socialdemokraterna är som högst bland dem som är över 65 år. Om de unga fortsätter att rösta som de gjorde i år är socialdemokraterna ett 30-procentsparti inom ett par mandatperioder.

Hur ska en kollektivistisk ideologi möta berättigade krav från en ung generation som består av ”solidariska individualister”?

Till nästa val kan inte Göran Persson damma av sin slogan ”vård, skola och omsorg” igen.

Dessutom kräver Damberg en regeringsombildning nu, där minst en person måste ha utländsk bakgrund.

I helgen tillsätter SSU en analysgrupp för eftervalsdebatt.

Startskottet är dagens artikel på Aftonbladet Debatt.

Foto: URBAN ANDERSSON
VALETS SEGRARE… Göran Persson firar segern, men det duger inte att lugnt luta sig tillbaka, skriver här SSU-basen Mikael Damberg som efterlyser omprövning och förnyelse av det socialdemokratiska partiet.

Socialdemokraterna slipper inte undan en eftervalsdebatt.

Efter moderaternas krasch den 15 september startade en högljudd eftervalsdebatt. Muf förklarade att moderaterna hade ”kommit till vägs ände”. Flera ledande företrädare inom högerpartiet avgick till följd av det historiska valnederlaget. Orsakerna till moderaternas kollaps är flera – den viktigaste är att partiet fullständigt kommit i otakt med svenska folkets uppfattning om välfärd och rättvisa. Moderaterna har dessutom ignorerat behovet av föryngring.

Det finns socialdemokrater som idag nöjt lutar sig tillbaka. Runt om i landet hörs en lättnadens suck. De pustar ut över att eftervalsdebatten inte alls har kommit att handla om vårt eget parti. Statsminister Göran Persson säger tillfredsställt att han inte vill ändra i ett ”vinnande lag”. En ombildning av regeringen har därför skjutits upp på obestämd framtid.

En del kan tycka att en eftervalsanalys och en förnyelse av partiet är överflödig med tanke på socialdemokraternas goda valresultat. Visst gjorde vi ett fantastiskt val! Vi gick fram och har återigen etablerat oss som ett 40-procentsparti. För SSU är det dessutom ett framgångsbevis att socialdemokratin åter är det odiskutabelt största ungdomspartiet.

Men att ducka inför en eftervalsdebatt och behovet av omprövning och förnyelse vore helt fel och i högsta grad farligt. Då kan socialdemokratin råka ut för samma sak som moderaterna.

Jag tillhör dem som är övertygade om att Göran Persson är tvungen att förändra sin regering. Några av statsråden borde bytas ut och nya krafter släppas in för att vårt lag ska stå starkt kommande fyra år. Som jag ser det är det omöjligt att gå till val 2006 utan att exempelvis ha minst ett statsråd med utländsk bakgrund.

Om socialdemokratin ska fortsätta växa, eller åtminstone befästa sitt stöd bland svenska folket, krävs hårt arbete de kommande fyra åren. För att lyckas i valet 2006 måste vi våga analysera vad vi gjorde rätt inför 2002. Men framför allt utreda det vi faktiskt inte gjorde eller gjorde helt fel. Socialdemokraterna slipper därför inte undan en granskande och i vissa stycken besvärlig eftervalsdebatt. SSU kommer att starta en bred diskussion för att socialdemokratins värderingar också ska forma framtiden.

SSU:s förbundsstyrelse tillsätter nu i helgen en egen eftervalsgrupp. Den har till uppgift att analysera socialdemokraternas valresultat och ge förslag inför mandatperioden och kommande val.

En prioriterad uppgift blir att ge partiledningen rekommendationer om hur socialdemokratin ska ta tillvara den kunskap och det engagemang som finns hos alla de första- och andragångsväljare som röstade på oss i valet. Klart står att socialdemokraterna gjorde en rejäl upphämtning bland förstagångsväljarna.

1998 röstade endast 22 procent på socialdemokraterna. I årets val röstade mer än 30 procent på oss. Men fortfarande är stödet för socialdemokraterna som högst bland dem som är över 65 år. Om dagens unga får bestämma, vilket de onekligen kommer att göra, riskerar socialdemokraterna att bli ett 30-procentsparti inom ett par mandatperioder.

Hur ska socialdemokratin vända den här utvecklingen, behålla och öka i förtroende bland de unga väljarna? En knäckfråga blir hur socialdemokraterna lyckas med att nå de växande grupper – studenter, unga egenföretagare och tjänstemän – som traditionellt inte röstar på socialdemokraterna.

Jag tror dessutom att arbetarrörelsen måste ta itu med ett par andra viktiga men också obekväma framtidsdiskussioner.

1. Internationaliseringen och Europa

Jag är orolig för att socialdemokratin inger en falsk förhoppning av den nationella politikens möjligheter att ensamt påverka utvecklingen. EU-frågan är fortfarande känslig och debatteras ytterst sparsamt inom arbetarrörelsen.

Visst har det politiska handlingsutrymmet ökat de senaste åren när socialdemokraterna fått ordning på den svenska ekonomin och knäckt massarbetslösheten. Men internationaliseringen av kapitalet har gjort att det demokratiska inflytandet över framtiden kraftigt har trängts tillbaka.

Socialdemokratin måste inför det svenska folket erkänna sin litenhet. Annars är ett ökat missnöje bland medborgarna att vänta. Allt går inte att förändra och påverka här innanför Sveriges gränser. Socialdemokraterna måste ta täten i debatten för att övertyga människor om att politiken måste vara global och samarbetet mellan länderna behöver stärkas. Till att börja med måste EU:s framtidsdiskussion få fart inom partiet och fackföreningsrörelsen.

2. Det låga valdeltagandet – särskilt bland unga

Valdeltagandet blev fortsatt oroväckande lågt. Bland ungdomar och personer med invandrarbakgrund utnyttjades rösträtten minst. Det vi ser är framväxten av en ung generation som inte ser det som självklart att använda sin rösträtt. Skälen till att inte rösta är givetvis åtskilliga. Socialdemokraterna måste ta på sig sin del av skulden. En sak är säker. Det går inte att höja valdeltagandet med några enskilda projekt bara några månader före valet. Det sjunkande valdeltagandet beror på en besvikelse som är svårare än så att läka.

För att långsiktigt stärka förtroendet för demokratin måste socialdemokraterna och deras företrädare arbeta målmedvetet med att engagera fler i det politiska samtalet och visa att vår politik gör skillnad i människors vardag.

3. Egenmakt och kollektiv styrka

Dagens unga generation har i olika värderingsstudier kallats för ”solidariska individualister”. Ungdomar vill skapa ett mer rättvist samhälle med små ekonomiska klyftor mellan människor. Samtidigt ställer ungdomar höga krav på eget inflytande och personlig utveckling. Hur möter socialdemokraterna med sin kollektivistiska ideologi de högst berättigade kraven på ökad valfrihet och egenmakt?

SSU har en viktig uppgift i att ständigt vara pådrivande i diskussionen om behovet av förnyelse av både politiken och dess arbetsformer. I förordet till SSU:s valutvärdering från 1998 stod det: Vi är rädda för tystnaden och livlösheten i partiet. Samma utgångspunkt och anmärkning har SSU idag. Socialdemokraterna behöver en ihärdigt ringande väckarklocka.

Om vi ska få väljarnas förtroende nästa val kan vi inte återigen, för tredje valet i rad, damma av parollen om mer och bättre ”skola, vård och omsorg”. Vid sidan av kvalitetsförbättringar i välfärden måste socialdemokraterna också orientera sig i den nya tidens stämningar och frågor. För att vinna valet 2006 och fortsätta leda Sverige efter tolv år vid regeringsmakten krävs att socialdemokratin visar att den har pejl på framtiden.

Mikael Damberg (Ordförande i SSU och riksdagsledamot )