ÅSIKT

Gör bin Ladin glad – bomba Saddam

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I den svenska debatten om det kommande kriget mot Irak får man lätt intrycket av att det vore en direkt dålig idé att störta en diktator skyldig till massmord på kurder.

Jag är också blödig när det gäller bombkampanjer mot gravt utvecklingsstörda länder.

Men att störta Saddam kan i sig inte vara världens sämsta idé.

Frågan är som vanligt hur, när och varför.

Problemet med George W Bush är att han har dåliga svar på de två första frågorna och förefaller ljuga som svar på den tredje.

Det är lögnen som är mest intressant.

President Bushs svar på frågan varför Irak måste bekrigas är att det är ett led i ”kriget mot terrorismen”.

I min arma skalle förefaller både Bush och en rad svenska debattörer surriga.

Min värld av terror ser ut ungefär så här:

Vid sidan av Israels USA-stödda statsterror mot palestinier i Mellanöstern och unga palestiniers blodiga motreaktion på denna har de senaste tio åren en ny typ av global terrorism blivit tydlig. Några exempel:

1993 riktades ett sprängattentat mot World Trade Center i New York. 1998 anlades bomb-attentat mot de amerikanska ambassaderna i Nairobi och Dar es-Salaam. Den 11 september 2001 behöver ingen närmare beskrivning utan vi kan hoppa till de senaste veckorna med attentatet mot det franska tankfartyget utanför Jemen, bomben på Bali, skotten mot de amerikanska soldaterna i Kuwait och bombdåden på Filippinerna.

Alla dessa dåd har minst tre saker gemensamt:

1. De tar oskyldiga människors liv.

2. De begås med stor sannolikhet av muslimska extremister.

3. De har ingen koppling till Saddam Hussein eller Irak.

Bush drar den i min värld i särklass mest ologiska slutsatsen av dessa punkter:

Ingen kopplar terrordåden till Irak, alltså tänker han slå till mot – Irak.

I svensk och europeisk debatt anses inte sällan muslimska extremister vara ett naturligt resultat av USA:s utrikespolitik. I min värld en intressant teori – men alldeles för långt från bevisat bortom allt rimligt tvivel.

Terrorister på Bali är inte självklart resultatet av Israels USA-stödda statsterror i Mellanöstern.

Den enda som har verklig anledning att känna sig nöjd är Usama bin Ladin. Han måste skratta så han kiknar i sin grotta.

Först lyckas han få USA och EU att införa terrorlagar som gör att vi halkar av de demokratiska baser vi säger oss försvara. Sedan ska vi gå och anfalla den i Usamas ögon sekulariserade idioten Saddam Hussein. Ett krig som har alla möjligheter att skapa ett blint hat som driver fler unga muslimer in i Usamas irrläror.

Usama må vara en bakåtsträvande männi-ska med medeltida ideal, men jag har en obehaglig känsla av att han är en modern krigare som vet att motståndarna är fast i gårdagen. Hangarfartyg är ett trubbigt vapen mot terror.

Varför pratar så få om den enda rimliga krigföringen mot terrorism? En massiv satsning på en internationell underrättelsetjänst och internationella specialstyrkor som plockar in terrormisstänkta till en öppen, internationell domstol där frågan om skuld prövas i ett offentligt förfarande med öppen bevisföring.

Kriget mot terrorism kan aldrig bli enklare, om det ska vara någon vits med att vinna det.

Ja, ni hör själva. Världen skulle kunna gå långt om den bara lyssnade på vad jag säger.

Jan Helin