ÅSIKT

Ingenjörsutbildning lockar nya grupper till högskolan

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Med jämna mellanrum brukar den sociala snedrekryteringen till högskolan tas upp till debatt.

I en ny rapport från Högskoleverket om högskoleingenjörsutbildningen finns resultat som visar att det inte behöver vara hopplöst.

När utbildningarna etablerades i högskolan i slutet av 1980-talet var ambitionen att skapa ett komplement till civilingenjörsutbildningen, bland annat för att fånga upp andra grupper av studerande. Resultatet av en stor enkätundersökning, riktad till cirka 3 000 studenter som Högskoleverket låtit genomföra, visar att det i hög grad blivit så.

Endast en tredjedel av högskoleingenjörsstudenterna har föräldrar med högskoleutbildning, vilket är ungefär samma andel som i befolkningen i stort. Avvikelsen från civilingenjörsutbildningen är påtaglig – denna är vid sidan av läkarutbildningen den utbildning där den sociala snedrekryteringen är mest oförändrad.

Ett par resultat i undersökningen kan kanske anses vara lite nedslående, nämligen att högskoleingenjörsstudenterna är påtagligt ointresserade av att starta egna företag och att arbeta utomlands. Samtidigt är det lätt att konstatera att sådana attityder är vanliga hos dem som kommer från studieovana miljöer. För dem är det viktigaste att få ett intressant och tryggt arbete. Våra enkätresultat pekar på att högskoleingenjörsutbildningen attraherar sådana studenter.

En viktig slutsats är att högskoleingenjörsutbildningen inte bör konkurrera med civilingenjörsutbildningen, utan snarare profilera sin egenart och vara ett distinkt alternativ. Utbildningen står stadigt på egna ben – den leder till anställning och är relevant med hänsyn till arbetsmarknadens krav.

Exemplet högskoleingenjörsutbildning bör vara intressant för utbildningspolitiker, ansvariga utbildningsplanerare vid universitet och högskolor och andra som ska förverkliga målet att hälften av varje årskull ska gå vidare till högre studier.

Faktorer som främjar en allsidig rekrytering är en bred geografisk spridning, att studietiden inte är alltför lång och att utbildningen har en konkret uppläggning med tydlig koppling till arbetslivet.

Jean-Pierre Zune (Utredare Högskoleverket)

ARTIKELN HANDLAR OM