ÅSIKT

Regeringen måste visa att vi vill ha mångfald

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Då var den nya regeringen klar. Nästan hälften är kvinnor. Det finns en bra balans mellan erfarenhet och förnyelse. I stort sett en ganska bra regering.

Integrationsfrågorna var en av valrörelsens viktiga frågor. Delvis fick dessutom ”invandrarna” klä skott för mycket av Sveriges problem. Jag välkomnar Göran Perssons initiativ att ren-odla Mona Sahlins roll. Nu får vi en integrationsminister som har mer tid att jobba med denna så viktiga framtidsfråga.

I den regering som vi i dag får saknas det helt personer med utländsk bakgrund. Som tidigare ordförande i socialdemokraternas integrationsprogram tycker jag det är synd. Förutom 60-talet ganska konkreta förslag på hur integ-rationspolitiken kan förbättras strök vi i gruppen i vår rapport under behovet om att leva som vi lär. Vi socialdemokrater kan inte kräva av alla andra att bli bättre på integration och mångfald, om inte vi som parti blir bättre. Inte minst när vi väljer våra företrädare.

För oss i gruppen handlade det inte om att välja in personer med invand-rarbakgrund i olika beslutsfattande församlingar bara just för att de har invandrarbakgrund. Det handlade i stället om att ta vara på den kompetens och de erfarenheter som de invandrade svenskarna har, både i arbetarrörelsen och utanför. På partikongressen, för ungefär ett år sedan, tog hela socialdemokratin över statfettpinnen från arbetsgruppen och satte upp tydliga mål för att förbättra representationen. Mål som förr eller senare kommer att behöva utvärderas.

Göran Persson hade genom att se till att åtminstone en i regeringen har utländsk bakgrund kunnat skicka ut en viktig signal: Vi socialdemokrater vill ha ett Sverige präglat av mångfald, därför har vi också en regering som präg-las av mångfald.

Den allmänna uppfattningen, också mitt intryck, är att man mer än tidigare ansträngde sig för att klara representationen. Men tyvärr nåddes det inte ända fram. Precis som Göran tidigare i andra sammanhang rekryterat utifrån skulle det kanske ha kunnat ske i det här fallet, om det inte fanns någon i nära anslutning till arbetarrörelsen som klarar de krav som ställs på ett blivande statsråd.

Men jag tror delvis skadan går att reparera. Det ska nu tillsättas flera statssekreterare och politiskt sakkunniga. Klarar regeringen att markant förbättra mångfalden bland dessa är det ett viktigt steg. Det är också ett sätt att förbereda inför framtida regeringsombildningar. Här har också statsministern ett viktigt ansvar.

Att förbättra mångfalden och bryta segregationen är en avgörande framtidsfråga. I dag lever många ett liv präglat av arbetslöshet och utanförskap. Det viktigaste är, givetvis, att göra något åt de sociala och ekonomiska orättvisorna som finns i Sverige.

Men socialdemokratin får inte underskatta vikten av att spegla samhället. Inte om vi har ambitionen att förbli en folkrörelse och för att klara att leva upp till devisen ”alla behövs”.

Luciano Astudillo (riksdagsledamot s och tidigare ordförande i socialdemokraternas integrationspolitiska grupp)

ARTIKELN HANDLAR OM