ÅSIKT

Samhället är misslyckat - inte folket

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Två direktörer i vård- och utbildningssvängen, Ingemar Alserud och Tord Håkansta ger på Aftonbladet Debatt den nye ministern Hans Karlsson goda råd. Ett stort antal miljoner, helst till herrarna egna bolag, Lernia och Proliva, skulle förbättra läget för oss som är sjuka och på väg utför.

De menar säkert väl. Men dagens situation kräver ett nytänkande och en människosyn som finns långt utanför väggarna på utbildningsbolag och människouthyrningsfirmor. En händelse som ser ut som en tanke är att just i dag förordar den socialdemokratiska partistyrelsen medlemskap i EMU. Ett EMU som vill binda upp de offentliga verksamheterna. Ett EMU, som gör att vi inte kan styra upp finanspolitiken själva.

Och det är just krafttag från näringsliv och samhälle som behövs om vi ska bli friskare eller i alla fall accepterade som medmänniskor. För flera av oss blir aldrig helt friska.

Jag är 51 år och har bra utbildning. När jag gick i Uppsala på 70-talet (jag ville bli mellanstadielärare) kom sjukdomen till mig. Den svepte in en kall höstnatt. Så småningom fick jag veta att jag aldrig skulle bli frisk. Med hjälp av mediciner och duktiga läkare har jag arbetat nästan hela tiden.

Jag har varit inlagd på sjukhus två gånger. Men det var på 70- och 80-talet och då var det bara att komma tillbaka. Nästan som om ingenting hade hänt. Då var arbetsplatserna anpassade till människorna.

I dag när kvartalskapitalismen florerar är arbetsmarknaden inte inrättad efter människan. Inte heller samhället är det. Vi måste erkänna, att det är ett misslyckat samhälle det är frågan om. Inte misslyckade människor.

Försäkringskassorna måste få möjlighet att möta människorna. Nu blir vi icke-människor med ett skämt till ersättning vid första bästa tillfälle.

Några förslag:

1. Företagen måste bli självförsörjande. Inte hyra ut allt som inte tillhör kärnverksamheten.

2. Utökad bemanning inom alla former av verksamhet.

3. Fackföreningar bör arbeta för anställningstrygghet och arbetarskydd, i stället för att driva kvasipolitiska kampanjer som inte gagnar de anställda. LAS och andralagar måste efterlevas. Begreppet fast anställning måste återinföras. Vikariatträsket måste rensas upp. Även inom så kallade roliga jobb, inom media och liknande. Människouthyrning bör förbjudas!

4. Den medicinska rehabiliteringen byggs ut. Människor ska kunna få hjälp under tiden de arbetar.

All rehabilitering ska ske inom ramen för arbetslivet. Kontakten med arbetslivet ska alltid finnas. Idrott och friluftsliv måste få större utrymme i skolan igen för att motverka sjuklighet senare. Vi måste tänka på att den generation som nu sladdar kanske är den mest välutbildade i Sveriges historia. Vi behöver en uppgift. Inte halleluja-kurser.

Per-Arne Almgren (51-årig sjukbidragstagare som vill arbeta)