ÅSIKT

Nolltolerans mot all form av nollning

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

När nya personer kommer till en skola, en förening eller till en arbetsplats arrangeras ibland ceremonier där de som varit med längre tar sig rätten att utsätta dem som är nya för en del prövningar. Det kallas ibland för nollning och innebörden är oftast att den som är ny ska veta sin plats i hierarkin.

I somras urartade en så kallad nollning inom AIK:s ungdomsfotboll. Några pojkar misstänktes för att under ett fotbollsläger ha begått grova övergrepp. AIK:s huvudstyrelse såg så allvarligt på händelsen att den valde att göra en polisanmälan. I avvaktan på att polisutredningen ska bli klar har huvudstyrelsen beslutat att stänga av de tre spelare som misstänks för brott. Ledarna, som är inte misstänkta för några brott, har erbjudits andra uppgifter medan den rättsliga prövningen pågår.

Det fanns en tid då människor hade olika rättigheter på grund av sitt kön eller sitt etniska ursprung. De fördomar som dessa uppfattningar en gång grundade sig på brottas vi fortfarande med i vårt samhälle.

Det tycks som att det i idrottsrörelsen finns en annan fördom att ta tag i. Det är den som ger en äldre rätten att trakassera den som är yngre eller nyare i föreningen. Vi accepterar den konkurrens som ligger i idrottsprestationerna samtidigt som vi stödjer jämlikhetsprincipen.

AIK har tillsatt en egen utredning för att se om det förekommer nollning inom föreningens övriga sektioner. Föreningen har också sökt professionell hjälp av Rädda Barnen för att stötta de inblandade och för att se över de etiska principer som gäller i föreningen.

Ett första steg är att försöka synliggöra det som kan ha gömt sig i en etablerad och accepterad kultur. Resultatet av dessa våra undersökningar ska ställas mot de mål som AIK satt upp för sin verksamhet, där grunden är gott kamratskap.

Detta är något föreningen står för och vill leva upp till – även om det i detta fall skulle kräva en attitydförändring. Man kan inte bygga en gemenskap på rädsla, hot och tvång. Förnedring är förnedring och ingenting annat. AIK accepterar inte någon form av diskriminering, vare sig den bygger på kön, etnisk bakgrund och ålder eller tid i verksamheten.

När våra utredningar

är klara kommer vi att presentera ett program som ska genomsyra hela vår förening. Vi ser fram emot att kunna göra detta i samråd med riksidrottsförbundet. Pojkar, flickor, män och kvinnor på alla nivåer måste ta sitt ansvar för en humanistisk människosyn inom idrotten och vi hoppas att hela idrottsrörelsen är med.

Ingemar Ingevik , Jens Orback (ordförande respektive ledamot i AIK:s huvudstyrelse)