ÅSIKT

Bosse, det här måste du göra

DEBATT

I måndags anklagade 32 socialdemokrater i Stockholm sitt parti för maktmissbruk och valfusk i en artikel på DN Debatt. De krävde att styrelsen för arbetarekommunen avgår.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag växer upproret. 41 socialdemokrater i Stockholm presenterar ett 9-punktsprogram på Aftonbladet Debatt om vad de anser att arbetarekommunens ordförande Bo Ringholm måste göra för att återupprätta förtroendet.

Foto: LOTTE FERNVALL
Ta ansvaret för helheten och led arbetet mot ökad öppenhet så att vi kan återupprätta förtroendet, Bo Ringholm, skriver 41 socialdemokrater i dag.

Svar till Bo Ringholm

I tisdags skrev du ett öppet brev till alla medlemmar i Stockholms arbetarekommun med budskapet att du inte kände igen dig i kritiken om en mygelkultur. Tyvärr talar väl de senaste dygnens öppna och anonyma uttalanden från medlemmar i vår arbetarkommun ett annat språk. Alltnog. Låt oss göra en kort tillbakablick mot bakgrund av de senaste dagarnas debatt. I början av 1990-talet genomgick världen och Sverige stora samhällsförändringar. Muren föll, globaliseringen var ett faktum. I Sverige rasade inför 1994 års val en ny jämställdhetsdebatt, människor ställde krav på en modernare och öppnare demokrati. Till detta hade socialdemokratin som helhet att förhålla sig samtidigt som de borgerliga i regeringsställning höll på att rasera svensk välfärd och ekonomi. Socialdemokraterna i Stockholm inledde inför 1994 års val en ambitiös reformagenda som gick ut på att öppna upp och modernisera gammaldags strukturer och tänkesätt. Det handlade bland annat om satsning på ledarskap och utbildning av förtroendevalda. Det handlade också om mer öppna arbetsformer för att utveckla det politiska innehållet. Det utvecklades ett mer tillåtande och öppet klimat. Olika erfarenhet och bakgrund berikade den politiska utvecklingen när de möttes på en och samma plats. Det var tillåtet med mångfald, att vi inom vår familj kunde härbärgera en Klas Eklund, en Nalin Pekgul och en Dag Larsson.

I dag - år 2002 - finns få spår kvar av denna reformprocess. Vi menar att arbetarekommunen på ett olyckligt sätt gått baklänges in i 2000-talet genom att avskaffa och avlöva reforminitiativen.

De metoder man använde i förändringsarbetet avskaffas en efter en. Provvalen avskaffades då man inte visste hur man skulle hantera att personer, som "det inre nätverket" inte ville ha eller trodde sig kunna kontrollera, fick fler röster än de egna kandidaterna.

De områdesföreningar som infördes för att demokratiskt matcha stadsdelsnämnderna fråntogs rösträtten på representantskapet - de gav för stor makt åt stadsdelsföreningar med flera på bekostnad av andra mellanled såsom fackliga utskottet.

Det är självklart att ett stort parti som socialdemokratin rymmer olika åsikter om hur målen och visionerna ska uppnås. Och ska ett parti som s inte förtvina måste ledningen ta ansvar för att alla kan rymmas, att det är högt i tak och att man inte pressar ut folk i kylan p.g.a av att man öppet eller i smyg stämplats som icke rättänkande och där de man tror sig veta var man har med rätt bakgrund premieras.

Det ansvaret har inte ledningen tagit fullt ut. Du, Bosse, har en unik position för att åter få partiet in på reformspåret.

De utgångspunkter som tidigare fanns att vitalisera partiet och dess interna demokrati med mer av direktinflytande och mindre av förhandlingar och att öppna partiet för omvärlden bör sättas högst på dagordningen.

Vi föreslår ett program i nio punkter som utgångspunkt för en sådan demokratiserings- och reformprocess:

1Genomför en diskussion om hur demokratin i Stockholms arbetarekommun ska utvecklas. En sådan måste föras med maximal öppenhet.

2 Arbeta med uppdraget att se över hur organisationen kan utvecklas, så att platserna där en levande diskussion kan föras blir fler. Människor med olika bakgrund och erfarenhet har då fler möjligheter att mötas. Det berikar och utvecklar det politiska arbetet.

3 Öka det direkta medlemsinflytandet. Återinför provvalen så att alla medlemmar kan rådfrågas.

4 Gör det politiska förtroendeuppdraget mer attraktivt genom stöd till enskilda förtroendevalda i hennes eller hans roll, t ex genom utbildning.

5 Se över stadgarna och gör dem enkla, moderna och lätta att begripa, följa och följa upp.

6 Se över systemet med så kallade mellanled - en speciell beslutsnivå som är unik för Stockholms arbetarekommun, där grupperingar kring LO-distriktet, SSU-distriktet och invandrarutskottet med flera ges en odemokratiskt stark ställning.

7 Utveckla den lokala politiken. Varje stadsdelsnämnd är större än en svensk medelstor stad. Ge denna politiska nivå resurser, se till att mötesplatserna finns och se till att man också kan utöva inflytande över det som är gemensamt för hela staden.

8 Ta upp en diskussion om ett partidistrikt för hela Stockholms län. 40 år efter att Hjalmar Mehr lade grunden för ett landsting borde det också vara möjligt med ett distrikt. Det skulle förändra Stockholms arbetarekommuns märkliga mellanställning i partiet.

9 Medlemsregister och röstlängder måste justeras och uppdateras för att så gott det går säkerställa att inga missförstånd och felaktigheter finns. Röstlängderna måste vara tillgängliga för alla medlemmar.

Bosse - vi vill att du ska agera och ta ansvar för helheten.

Led arbetet mot ökad öppenhet och utveckling!

Lena Ag , Kovan Alan Skönebro med flera