ÅSIKT

Billström bryter löftet om mindre barngrupper

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Förskolornas problem med överfulla barngrupper och barn som tar direkt skada av dem var en stor fråga före valet. I sin rapport ”Barnen främst” skrev då socialdemokraterna bland annat att ”Bristerna i förskolan måste åtgärdas. Det behövs mer personal och mindre barngrupper.” Däremot höll de tyst om att de inte tänkte satsa på att åtgärda problemen under kommande mandatperiod.

”Löftet att minska barngrupperna med två barn ska infrias”, säger nu Annika Billström, borgarråd i Stockholm i DN 30 oktober. ”Men kanske först år 2006.”

Är detta det löfte som socialdemokraterna gav barnfamiljerna före valet? Och som ”kanske” kommer att infrias om fyra år?

År 2006 har majoriteten av de barn som idag går i förskola, redan lämnat densamma och gått över till skolverksamhet. Hur de barnen mår, och vad deras eventuella problem kommer att kosta tas inte med i beräkningen. Om fyra år kan socialdemokraterna dessutom komma att tvingas lämna ifrån sig makten, och då finns inga garantier för fortsatta satsningar.

Men varför försvara sina vallöften när man har kommit dit man vill. Om fyra år har väljarna förhoppningsvis glömt vad politikerna lovade och aldrig uppfyllde, och Socialdemokraterna kan åter gå ut med nya, attraktiva löften, bara för att sedan glömma dem när valsöndagen är över.

Susanna Wasielewski