ÅSIKT

Förövarna går fria – dags att ändra lagstiftningen

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Förra året anmäldes närmare 3 000 fall av sexuella övergrepp mot barn i Sverige. Enligt en rapport från Rädda barnen ledde bara en anmälan av tio till åtal. En genomgång av förundersökningar som lagts ner i Stockholm fick som konsekvens att överåklagaren beslöt att mer än vart tionde ärende skulle återupptas, eftersom man ansåg att åklagaren gett upp för tidigt. Det finns anledning att anta att liknande brister i utredningarna finns även på andra håll.

Riksåklagaren har nu därför beslutat sig för att göra en granskning av alla nedlagda utredningar vid tio andra åklagarkammare i landet.

Det är välkommet att RÅ försöker gå till botten med varför så många ärenden avskrivs. Det är inte acceptabelt att en så liten andel som i dag av misstänkta fall av sexuella övergrepp mot barn aldrig leder till att någon ställs till svars för brottet. Dagens situation innebär att det sker en mängd övergrepp mot barn där förövaren går fri.

Vi menar att det låga antalet åtal i förhållande till antalet anmälningar är ett tecken på att vuxenvärlden inte tar barnens berättelser på allvar. Polis och rättsväsende utgår i allt för hög grad från vuxenvärlden när de gör sina bedömningar.

En trolig orsak är att barns reaktioner och berättelser kan vara förvirrande och svårtolkade. Barns sätt att uttrycka sig hänger helt enkelt inte ihop med det språk som används inom rättssystemet.

Men det är inte hela förklaringen. En undersökning av Christian Diesen, professor i processrätt, visar att i 30 procent av de anmälda fallen i undersökningen hade de berörda barnen inte ens förhörts, vilket endast i ett fåtal fall berodde på barnens låga ålder. Ibland förhörs inte heller den misstänkte våldsutövaren, trots att barnet lämnat graverande uppgifter.

För att vi överhuvudtaget ska kunna tala om att det råder full rättssäkerhet för barn behöver vi öka kunskapen om barns sätt att reagera och uttrycka sig. Det gäller även polis, åklagare och domare. Vi anser att särskilda medel bör avsättas inom polis- och rättsväsendet för omfattande utbildning och fortbildning om den svåra och känsliga uppgiften att samtala med barn som utsatts för traumatiska upplevelser.

Vi anser också att det

behövs en översyn av lagstiftningen. Det får aldrig råda några tvivel om att

hela samhället står på de kränkta barnens sida.

Sven-Erik Österberg , Hans Hoff , riksdagsledamöter s