ÅSIKT

Hårdare straff för barnmisshandel

Öppet brev till Thomas Bodström, riksåklagaren och Bjarne Rosén

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vilket värde har ett barns liv i det svenska rättsväsendet?

Häromdagen kom domen i Stockholms tingsrätt mot den styvpappa som brutalt sparkade ihjäl sin treårige styvson i vintras. 3,5 års fängelse blev domen för denna ytterst grova dödsmisshandel av ett försvarslöst barn.

Vi är många som är djupt upprörda över domen. Målet handlar inte om något misstag eller en olycka.

Det var en vuxen man som med sin fulla tyngd sparkade och stampade på en liggande treåring, enligt rättsläkarens utlåtande.

Domen har inte heller något stöd i lagen. Enligt brottsbalkens kapitel 29, paragraf 2:3, ska brott mot barn bedömas extra allvarligt. Men ändå väljer domstolen att lägga påföljden på den nedre delen av straffskalan.

I ”vanliga” barnmisshandelsfall är genomsnittsstraffet 17–18 månaders fängelse.

Som jämförelse fick ungdomarna i Göteborgskravallerna ett–två års fängelse för stenkastning utan att ha vållat allvarliga personskador.

Vi kräver:

Att målet överklagas och tas upp på nytt.

Att regeringens nya proposition om stärkt skydd för barn, med kraft markerar samhällets avsky för våld mot barn. Till exempel genom att förstärka paragraf 2:3, i kapitel 29 i brottsbalken.

Att domstolarna utdömer strängare straff för misshandel av barn, vårt samhälles mest utsatta medborgare! Våldsbrott bör bedömas extra allvarligt och få påföljd därefter när offret är ett skyddslöst barn som inte ens kan öppna dörren och fly, ringa efter hjälp eller kanske inte ens prata och berätta.

Att regeringen ser till att det sociala skyddsnätet fungerar. Att socialtjänsten får utökade resurser att utreda och ta hand om fall där misstanke finns om att barn far illa. Att förskole- och skolpersonal blir bättre upplysta om sin skyldighet att anmäla misstankar om barnmisshandel.

Att polisen och jurister, särskilt domare, får bättre utbildning i att handlägga fall av barnmisshandel, som lära sig intervjuteknik som passar vid förhör med barn.

Straffen för barnmisshandel är för låga. Det går inte att mistolka budskapet i de tusentals upprörda reaktioner som strömmar in till Aftonbladet. Samma budskap lär ha nått riksåklagarämbetet, barnorganisationer och andra rättsvårdande myndigheter. De talar om en unik opinionsstorm.

Upprörda

ARTIKELN HANDLAR OM