ÅSIKT

”Vi vägrar fjäska för kungen”

DEBATT

Riksdagsledamöterna Birgitta Ohlsson (fp) och Mats Einarsson (v) har en inbjudan i guldskrift från kungen till i kväll.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

De tänker inte gå.

”I en monarki uppkommer det alltid en anda av undersåtlighet, som inte är fria medborgare värdig. Kring konungen med Guds nåde och hans anförvanter har i alla tider uppblommat en rik flora av servilitet och inställsamhet, kryperi och allsköns fjäsk. Denna undersåtlighet kräver sina offer i de bästa kretsar. Jag har sett högt bildade personer, som i andra sammanhang har ådagalagt intelligens, mista sin mänskliga värdighet inför en kunglig person.”

Kungafjäskeriet är fortfarande ett faktum i dagens Sverige. Varje vecka basunerar skvallertidningarna ut nyheter om kungabarnens kärleksliv, kungens jaktturer eller Silvias nya frisyr. Svenska folket uppmanas att beundra en familj som anses finare än andra och vars familjepatriark, kungen, innehar svenska statens högsta ämbete trots att han aldrig blivit vald till detta. Familjen Bernadotte har fötts till rikedom, inflytande och positioner som inte är nåbara för vanliga dödliga svenska medborgare.

I en modern demokrati som Sverige är det sorgligt att detta gammaldags bördssamhälle fortfarande lever kvar. Kungavördandet är dock inget fenomen förbehållet svenska skvallertidningar. I kväll bjuder kungen Sveriges folkvalda riksdagsledamöter till fest. På inbjudan i guldskrift står skrivet att vi bjuds till ”Divertissement och supé hos deras Majestäter på Stockholms slott”. Parlamentariker, framröstade av folket, förväntas förnedrande att niga och buga för monarkerna för att visa vördnad för ett styrelseskick som borde förpassats till historiens sophög, då Sverige införde demokratin.

Vi engagerar oss för ett republikanskt Sverige därför att vi tror på demokrati och anser att alla offentliga poster i samhället då ska vara öppna för alla medborgare. Och även om kungen formellt förlorat mycket makt har han stort inflytande fortfarande.

Kungen är ordförande vid särskilda informationskonseljer med regeringen och vid den särskilda konselj i vilken regeringsskifte äger rum (RF 5:1). Han förklarar riksmötet öppnat, en tradition som ceremoniellt påvisar att riksdagen erhållit sin makt från kungen och inte från folket. Han är också ordförande i utrikesnämnden, där rikets förhållande till främmande makt avhandlas.

Som republikaner från vitt skilda partier vägrar vi att ställa upp på kunga-

fjäskeriet och nobbar därför hovets middag. I stället bjuder vi på enkel republikansk supé utanför Slottet. Dit är alla välkomna oavsett börd eller samhällsställning.

Birgitta Ohlsson (riksdagsledamot fp och ordförande i Republikanska föreningen), Mats Einarsson (riksdagsledamot v och ledamot i Republikanska föreningen)