ÅSIKT

Göran Persson skriver själv på ettårsdagen av mordet

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Statsminister Göran Persson.

Fadime Sahindal.

Ett år efter hennes död är det få som inte känner hennes namn.

Mordet på Fadime var grymt, förfärligt och oerhört tragiskt. Hon var en stark 26-åring som visste vad hon ville. Hon trotsade rädslan och hoten. Hon ville forma sitt liv efter eget huvud. Men hon fråntogs inte bara rätten att välja själv, utan själva rätten att leva.

Mordet chockade oss. Det plågade oss. Och vi frågade oss:

Kunde vi ha hjälpt? Kunde vi ha förhindrat det?

Mordet på Fadime blev ett grymt uppvaknande för många. Kanske ville vi inte tro att en ung kvinnas frihet kunde vara så hotande för männen i hennes omgivning att det kunde sluta med mord.

I dag vet vi alla.

Och vi vet att det går att hjälpa, även om det är svårt.

Fadime var inte ensam. Det finns hundratals flickor och unga kvinnor som likt Fadime får slåss för varje uns av frihet, som utsätts för hot och våld i sina familjer. Det finns många som likt Fadime följer sin längtan efter frihet och flyr från sina hem.

För dem är Fadime en levande förebild.

För oss som vill och måste hjälpa andra flickor i liknande situationer är hon också en ständig uppmaning.

Regeringen har arbetat med de här frågorna länge och på olika sätt. I kommuner och regioner görs insatser, liksom inom myndigheter och frivilligorganisationer. Arbetet pågår med att skapa fler skyddade boenden, för att förbättra lagstiftningen, för att sprida information och öka kunskapen både hos allmänheten och hos de yrkesgrupper som möter de unga kvinnorna. Det är fråga om en enorm uppgift, och det kommer att ta tid.

Det handlar inte bara om lagar. Det handlar inte bara om pengar. Det handlar kanske allra mest om personligt engagemang. Det krävs att vi alla hjälps åt, att vi vågar bry oss om varandra, att vi lägger oss i, frågar och säger ifrån. Att vi pratar med varandra – tvärs över kulturella och språkliga barriärer.

Hur ska vi annars kunna hjälpa unga kvinnor innan det går så långt att de tvingas fly för sina liv? Hur ska vi annars kunna hjälpa män att få syn på och ta sig ur destruktiva normer och beteenden? Hur ska vi annars alls kunna nå varandra med en diskussion om grundläggande värderingar, om normer och attityder - allt det som formar ett samhälle?

Sverige är en demokrati. Men demokrati är inget statiskt, inget naturligt element såsom vatten eller eld. En demokrati bärs upp av sina medborgare och den formas av medborgarna själva. En demokrati består av en samling regler, skyldigheter och rättigheter som vi gemensamt satt upp för oss själva och våra medmänniskor. För att skydda det som är varje demokratis kärna – det okränkbara människovärdet.

Fadime, du har blivit en symbol för något mycket viktigt – rätten till ett liv i trygghet och frihet.

Fadime, du har med ditt mod blivit en förebild i kampen mot det våld och förtryck som drabbar kvinnor – en kamp som måste delas av oss alla.

Fadime, vi minns dig för det du gjorde och det du trodde på.

Göran Persson (Statsminister)