ÅSIKT

”Fortfarande hotas många flickor”

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: HÅKAN NORDLÖF
Kurdo Baksi efterlyser insatser för hotade flickor och diskussioner om mansrollen hos män från Mellanöstern.

De hedersrelaterade morden på Fadime och Pela har utlöst en livlig debatt om hotade invandrartjejer i exakt ett år. Diskussionen har oftast handlat om huruvida Fadime och Pela mördades av kulturantropologiska skäl – påståendet att orsakerna till hedersmord finns att söka i den kurdiska kulturen – eller av mer traditionella skäl, nämligen manssamhällets våld mot kvinnor.

På ettårsdagen av mordet på Fadime konstaterar jag att det nästan inte finns praktiska förslag på hur utsatta flickor ska få hjälp. De som företrädde den kulturantropologiska sidan tycks ha lämnat debatten helt, medan de som bekämpar sexismen fortsätter att träla i frivilliggrupper och kvinnojourer som ofta saknar samhällets resurser.

Kurder har hamnat i en försvarsposition där en stor del av energin gått åt till svara på frågor om kurdernas kvinnosyn. I stort sett har varje diskussion avslutats med att ”ni kurder och andra muslimer och era organisationer måste göra någonting”.

Det finns två reflektioner att göra kring denna tes. Undermeningen är tydlig och brutal: ”Ni kurder och andra muslimska män” inte är en del av Sverige. Hedersmord är därmed ett ”kurdiskt problem”. Vi och dom! Människor som är födda och uppväxta här men som har utrikesfödda föräldrar är ändå inte en del av Sverige.

Den andra reflektionen är naturligtvis: Jovisst måste någonting göras – men vadå? Om detta inte är ett ”svenskt problem” så ska alltså kurderna själva lösa problemet. Ska vi inrätta underjordiska kurdiska domstolar vid sidan av det svenska rättsväsendet? Ska vi skaffa hemliga fängelsehålor i något cykelförråd i Tensta där vi burar in kulturanstrukna kurdiska män?

Verkligheten tränger sig på: I höstas rapporterade en utredning i Uppsala att 150 flickor med invandarbakgrund lever under någon form av hot på grund av hårda krav på lydnad och traditionella värderingar från familjen. Ett 50-tal av flickorna förföljs av sina familjer. Några av dem har tvingats rymma hemifrån. I en ännu tidigare rapport uppgavs att 300 flickor i Stockholm, Göteborg och Malmö lever under liknande hot och trakasserier.

Trots alla vackra ord saknar dessa flickor allt synbart stöd från samhället. Någon ”tjejombudsman” har inte instiftats.

Nu får vi inte fastna i debatten om debatten. Kampen måste föras på två fronter. Långsiktigt behövs kurser, seminarier, föreläsningar där kommuner, landsting, polisen och in- vandrarföreningar tillsammans diskuterar mansrollen hos framför allt de män som har sina rötter i patriarkala områden i Mellanöstern.

Dessförinnan handlar det om omedelbara insatser för att utsatta flickor ska kunna fredas.

Kurdo Baksi (Chefredaktör för Svartvitt författare och debattör född i Batman en större stad i den kurdiska delen av Turkiet.)