ÅSIKT

Öppna tjejhus på fler platser

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Bernardita Nunez.

Vad har hänt under det år som gått sedan Fadime mördades? Utredningar har startats och frivilligorganisationerna har bombarderats av enkäter som de förväntas ägna timmar åt att fylla i. Myndighetpersoner som inte är insatta i dessa unga kvinnors livssituation har förvandlats till experter över en natt. De rapporter som skrivits i ämnet innehåller ingen annan information än den som redan framförts av kvinnojourerna.

Socialtjänsten är oförmögen att se till flickornas behov. Låt mig ge några exempel:

En flicka vågade inte besöka socialtjänsten i sitt bostadsområde av rädsla för att bli igenkänd. Trots detta vägrade socialsekreteraren att ta ett enda steg utanför sin egen dörr utan krävde att flickan skulle komma till socialkontoret.

En annan ung kvinna som flytt från sin familj placerades på ett hem för missbrukare. En tredje fick plats i skyddat boende men efter mycket kort tid ville socialtjänsten att hon skulle bo ensam, utan det stöd hon så väl behövde. Ekonomin styr, inte kvinnornas olika behov av stöd.

Det finns ett glapp mellan regeringen och kommunerna där ambitionen hos regeringen inte genomsyrar kommunernas arbete. Kommunernas insatser släpar efter. Större kraft måste läggas på samarbete mellan kommunerna. Dessutom saknas elevvårdande insatser i skolan som kan fånga upp de här flickorna, där måste kommunerna skjuta till pengar.

Tjejhus måste öppnas på flera platser i landet, dit flickorna kan vända sig och få en fristad och stöd av kompetent personal.

Utbildningstakten för yrkesgrupper som möter flickorna måste öka, fortfarande saknas kunskap hos myndigheterna.

Det finns hopp om framtiden. Frågan står på dagordningen. Utbildningsinsatser har påbörjats av länsstyrelsen, och kvinnojourerna har startat projekt i samarbete med några kommuner. Men kvinnojourerna behöver mera pengar. Det rimmar illa att skyddat boende och stöd till dessa utsatta flickor till största delen ges av landets kvinnojourer, samtidigt som det finns kommuner som inte ger en enda krona i bidrag till kvinnojouren.

Till dig som behöver stöd: Ge inte upp, sök hjälp, det finns hjälp att få.

Bernardita Nunez (Ordförande Terrafem)