ÅSIKT

Vi ska samarbeta mot slavhandeln

DEBATT

I kampen mot handeln med kvinnor och barn tar nu ministrarna Thomas Bodström, Anna Lindh, Jan O Karlsson och Margareta Winberg gemensamma krafttag.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Regeringen föreslår att offren ska få stanna i Sverige för att vittna och att det svenska biståndet ska användas för att bekämpa människohandel. Dessutom inleds ett omfattande samarbete med Norge, Finland och Ryssland och den 10 februari möts grannländerna för konferens i Stockholm.

Om några dagar delar Svenska filminstitutet ut årets guldbaggar. Lukas Moodyssons film Lilja 4-ever är nominerad till flest utmärkelser. Filmen är ett mästerverk. Helvetesskildringen i Moodyssons film är vardag för hundratusentals kvinnor och barn i världen. Vad kan Sverige göra för verklighetens Lilja? Denna fråga har nyligen debatterats i riksdagen.

Människohandel för sexuella ändamål är vår tids slaveri. Offren för denna vidriga kränkning av människovärde och kroppslig integritet har rätt till upprättelse. Förövarna måste bestraffas.

Verklighetens Lilja ska kunna känna sig trygg att vittna om de brott som hon utsatts för. Hennes slavhandlare ska ha ett kännbart straff, liksom de som smugglade in henne i landet och tog hennes pass ifrån henne.

I vår kommer regeringen att föreslå riksdagen att offren för människohandel ska kunna få tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige, så att de kan hjälpa polisen i utredningarna och vittna i rättegångar.

Förra året, den 1 juli 2002, infördes ett nytt brott – människohandel för sexuella ändamål – i brottsbalken. Brottet tar sikte på gränsöverskridande handel med människor som syftar till att dessa ska exploateras i prostitution, genom sexualbrott eller på annat sätt utnyttjas för sexuella ändamål, till exempel i pornografiska sammanhang. Vi arbetar nu vidare med en utvidgad kriminalisering av alla former av människohandel.

Tyvärr står Sverige tills vidare ensamt när det gäller att bekämpa det som gör männi-skohandeln så lönsam: föreställningen att män har rätt att köpa sex. Om det inte fanns några köpare, så skulle det inte finnas någon handel med människor för sexuella ändamål. Förbudet mot köp av sexuella tjänster i vår egen lagstiftning är därför en internationell förebild för arbetet med att förebygga den här sortens människohandel.

Människohandel måste bekämpas som ett globalt problem. Därför driver Sverige sedan länge på för att föra upp frågan på den internationella dagordningen. Anita Gradin, vår första EU-kommissionär, genomförde ett pionjärarbete i mitten av 90-talet.

Hon talade länge för döva öron. Till slut lyssnade parlamentet. Det resulterade bland annat i det så kallade STOP-programmet, som antogs 1996. STOP-programmet ger stöd till utbyten mellan personer som ansvarar för att bekämpa handel med kvinnor och barn. Sverige har samarbetat med Finland, Ryssland, Tyskland och Estland samt så småningom Danmark i ett sådant projekt.

Under 2002 har ministrarna för jämställdhetsfrågor och justitieministrarna i de nordiska och baltiska länderna drivit en framgångsrik kampanj som är det första steget för ett gemensamt och långsiktigt arbete mot prostitution och kvinnohandel i regionen. Anna Lindh initierade en aktionsgrupp mot människohandel på det senaste nordisk-baltiska utrikesministermötet.

Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2003 kommer arbetet mot prostitution och människohandel att fortsätta och att bedrivas ur ett helhetsperspektiv och med politisk prioritet.

När Lilja 4-ever hade premiär stod Sverige värd för ett möte mellan experter från EU och tjugo afrikanska länder som träffades för att ta fram en gemensam handlingsplan mot människohandel. Handlingsplanen väntas antas vid nästa toppmöte mellan EU och Afrika i april 2003.

Arbetslöshet och fattigdom gör människor sårbara för människohandlare. De typiska offren för människohandel har precis som 16-åriga Lilja i Lukas Moodyssons film inga pengar, inget jobb och inget framtidshopp. Många ser ingen annan utväg än prostitution. Ofta luras de att lämna sitt land med erbjudanden om ett jobb som servitris eller barnflicka. Av människohandlarna blir de sedan utnyttjade och våldtagna. Hallickarna och de internationella nätverken som handlar med kvinnor utnyttjar, till sin fördel, deras utsatta och desperata situation. Offren göms, spärras in eller skräms att hålla sig undan polisen och socialen.

Regeringen håller på att slutföra en strategi för hur det svenska biståndet kan användas för att bekämpa människohandel. Strategin handlar om att förebygga människohandel, ge skydd och upprättelse till offren, och straffa förövarna.

Redan nu stödjer vi projekt i Sydost-asien, i Central- och Östeuropa och i Väst-afrika. Sverige ger stöd till hem för gatubarn, till vård för missbrukare och till arbete eller utbildning till utsatta kvinnor. Vi ger bidrag till rehabiliteringcenter för människohandelns offer, och stödjer ländernas egna möjlighet att bekämpa och bestraffa människohandlarna. Vi samarbetar med ett tjugotal länder, och med organisationer som FN:s barnfond UNICEF, Kvinna till Kvinna och Rädda Barnen. En stor del av stödet går till olika insatser på västra Balkan.

Sammanlagt har Sverige hittills gett 60 miljoner kronor till insatser där, samt i de baltiska länderna, Ukraina, Moldavien, Vitryssland och Centralasien. I juni 2002 beslutade regeringen att ge ytterligare 9 miljoner kronor för att förstärka insatserna i främst nordvästra Ryssland, i de baltiska länderna, Vitryssland och Ukraina.

Dessutom kommer Sverige, Norge och Finland i samarbete med nordvästra Ryssland att genomföra en kartläggning och insats mot prostitution och handel med kvinnor i Barentsregionen under 2003-2004. Insatsen kommer att innefatta fattigdomsbekämpning samt arbetsmarknads- och utbildningsåtgärder för att stärka kvinnors och flickors ställning i samhället.

Filmen Lilja 4-ever har blivit ett viktigt medel i arbetet att beskriva den grymma verklighet som människohandelns offer lever i och för att få enskilda organisationer och myndigheter att ta problemet på allvar. På regeringens initiativ visas nu filmen på seminarier om människohandel, både i Sverige och genom våra ambassader utomlands.

De ensamma barnen lever alltid i en särskilt utsatt och svår situation. Det gäller både dem som faller offer för männi-skohandel och dem som söker sig över gränserna av andra orsaker. Därför har Sverige tagit initiativ till en konferens om ensamkommande barn med länderna kring Östersjön, samt Vitryssland, Moldavien och Ukraina.

Den hålls här i Stockholm den 10 till 11 februari. Om vi ska klara att lösa de fruktansvärda problem som det här handlar om måste vi lära oss att samarbeta med våra grannar.

Thomas Bodström, justitieminister

Jan O Karlsson, bistånds- och migrationsminister

Anna Lindh, utrikesminister

Margareta Winberg, vice statsminister