ÅSIKT

Försvara inte sexmobbarna

VILL HA HÅRDA TAG Rikslottachefen Elisabeth Falkemo och riksbilkårernas chef Ann-Marie Medin kräver att ÖB Johan Hederstedt tar i med hårdhandskarna mot sextrakasserare inom försvaret efter att ÖB tagit en anklagad överste i försvar med orden:"Ansvaret för den uppkomna situationen är definitivt delat mellan personalen och chefen".
DEBATT

Översten ville ha snygga och storbröstade blondiner omkring sig. Han var så närgången att kvinnorna till slut undvek att bära klänning och kjol. I ett brev försvarade ÖB Johan Hederstedt översten.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag kräver rikslottachefen, Elisabeth Falkemo och riksbilkårschefen Ann-Marie Medin skärpning av ÖB och krafttag mot sexuella trakasserier.

59 procent av de kvinnliga officerarna uppger att de blivit utsatta för sexuella trakasserier, visar en undersökning från SCB.

Försvarsledningen har sedan dess talat om krafttag mot sexuella trakasserier, behovet av ökad jämställdhet och behovet av fler kvinnor i försvaret.

Nu har medierna rapporterat om ett nytt fall av sextrakasserier i försvaret.

Istället för att försvarsledningen med ÖB i spetsen ger sitt stöd till dem som blivit trakasserade slätar man över och försvarar den som trakasserat. Försvaret har uppenbarligen ett internt attitydproblem som måste hanteras.

Försvarsledningen vill ha fler kvinnor i försvaret. Det vill vi också. Det behövs fler kvinnor inte bara i försvaret utan också i de frivilliga försvarsorganisationerna och fler kvinnor som engagerar sig i säkerhetspolitik och försvarsfrågor.

Varje manifestation av att försvaret inte lever upp till sina föresatser, raserar allas våra ansträngningar att locka fler kvinnor till försvarsorganisationerna. Inte bara till försvaret, utan också till de frivilliga försvarsorganisationerna som Kvinnliga bilkåren och lottorna där många kvinnor som vill engagera sig i försvaret i dag väljer att vara med.

Vi behöver fler kvinnor i försvaret av många skäl:

Halva befolkningen är kvinnor och även vi måste vara med och påverka hur försvaret ska lösa uppgifter i Sverige och internationellt.

Försvarsmakten behöver ta vara på hela befolkningens kompetens.

Fler kvinnor påverkar arbetsmiljön positivt.

Vi tror att det går att förändra den rådande mentaliteten i försvaret och värva fler kvinnor. Vi hoppas att de senaste händelserna blir en väckarklocka. Vi vill att försvaret fortsätter sitt jämställdhetsarbete i dialog med lottorna, bilkåristerna och andra organisationer med kvinnor som är engagerade i försvaret. Det kommer att ta tid, men vi är övertygade om att det går att förändra attityder även inom försvaret.

Men för att det ska lyckas måste ledningen ta sitt ansvar och i handling visa att löften om jämställdhet och krafttag mot sexuella trakasserier är mer än bara tomma ord.

Annars riskerar försvaret att hamna i ett eget Moment 22. Det behövs fler kvinnor för att komma till rätta med arbetsmiljön och jargongen. Men så länge den jargongen manifesteras i handling och belyses i medierna är det svårt att rekrytera kvinnor.

Det behövs också andra förändringar för att underlätta rekryteringen av kvinnor. Vi vill ha allmän mönstring, det vill säga mönstring för både män och kvinnor.

Det skulle ge försvaret möjlighet att ta tillvara både mäns och kvinnors kompetens.

Allmän mönstring skulle också vara en chans att informera kvinnor om vikten av ett svenskt försvar och olika möjligheter till karriär inom försvaret, till exempel deltagande i de internationella insatsstyrkorna samt engagemang i de frivilliga försvarsorganisationerna.

Vi tror att ett försvar där både män och kvinnor kan och vill bidra med kompetens och engagemang är det bästa för Sverige.

Låt oss med gemensamma krafter se till att vi får det.

För lottorna och Kvinnliga bilkåren

Elisabeth Falkemo (rikslottachef), Ann-Marie Medin (riksbilkårschef)