ÅSIKT

Svik inte oss handikappade

Foto: peter widing
Den svenska handikapprörelsen är upprörd över att finansminister Bosse Ringholm och socialdemokraterna inte tänker hålla löftet om att höja taket i sjukförsäkringen. Ett löfte som Ringholm gick ut med i medierna 15 augusti 2002.
DEBATT

Höj taket i sjukförsäkringen och genomför inte förslaget om att arbetsgivare ska bekosta en större del av sjukpenningen!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det skriver ledande personer inom den svenska handikapprörelsen i ett gemensamt upprop på Aftonbladet Debatt.

Tänk om! Förslagen att arbetsgivare ska bekosta en större del av sjukpenningen motverkar sitt syfte! Människor med funktionshinder och kroniska sjukdomar får ännu svårare att få och behålla ett arbete om förslagen genomförs. Avsikten borde ju vara den motsatta: att stärka arbetslinjen, att minska ohälsan och behovet av ersättning i samband med sjukdom.

För oss med funktionshinder är det nödvändigt att den allmänna sjukförsäkringen verkligen ger ett bra skydd

Svik inte vallöftet att höja taket i sjukförsäkringen! Ökat beroende av privata sjukförsäkringar är en katastrof för alla som har funktionshinder eller sviktande hälsa och därför inte är önskvärda kunder hos försäkringsbolagen. En rad åtgärder diskuteras för att minska ohälsa och kostnader för sjukskrivning. I handikappförbunden är vi helt överens med regeringen, riksdagen, fackliga organisationer och näringsliv om att det behövs kraftfulla åtgärder för att uppnå detta. Sådana åtgärder krävs för att minska det lidande som sjukdom och ohälsa för med sig och för att motverka att de växande kostnaderna för sjukskrivningar ska göra det omöjligt att uppfylla andra viktiga åtaganden på välfärdsområdet.

Men vi motsätter oss förslag, som innebär att arbetsgivare ska bekosta en större del av sjukpenningen. Förslagen stimulerar till utsortering av arbetssökande och anställda som man tror har ökad risk för sjukfrånvaro och därmed ökade kostnader för arbetsgivaren. Och är det något som påverkar arbetsgivares prioriteringar så är det kostnader. Förslaget kommer att drabba människor med funktionshinder och kroniska sjukdomar, som redan nu har stora svårigheter på arbetsmarknaden. Olika undersökningar visar att arbetsgivare både har fördomar och dåliga kunskaper om människor med funktionsnedsättningar, som gör att vi har svårare än andra att få arbete. Effekten blir att utestängningen från arbetsmarknaden, ohälsan och kostnaderna för sjukförsäkringen ökar, vilket är tvärtemot vad man velat uppnå med åtgärderna.

Vi är besvikna över att också de fackliga organisationerna nu har accepterat att förslagen genomförs. Vi behöver ert solidariska stöd och inte ett stöd för åtgärder, som kommer att öka utslagningen. Utveckla i stället förslag till åtgärder som positivt stimulerar arbetsgivare att anställa och behålla människor med funktionshinder och kroniska sjukdomar. Använd morot i stället för piska!

Vi är lika besvikna över att regeringen nu tycks beredd att svika vallöftet att höja taket i sjukförsäkringen och att de fackliga organisationerna, enligt uppgifter i massmedia, accepterar detta. För handikappförbunden är det oerhört viktigt att värna om den allmänna sjukförsäkringen. Om allt fler människor känner sig tvingade att komplettera den med privata försäkringar kommer färre att vara villiga att betala för ett skydd som den allmänna försäkringen inte längre ger. Risken är stor att den då kommer att urholkas och försämras.

För oss med funktionshinder innebär det en katastrof. De flesta av oss har inga alternativ. Vi får inte teckna privata sjukförsäkringar, eftersom försäkringsbolagen anser att vi utgör alltför stor risk för att de ska tvingas betala ut ersättning. I den allmänna försäkringen delar alla solidariskt på kostnaderna. För oss med funktionshinder är det nödvändigt att den allmänna sjukförsäkringen verkligen ger ett bra skydd mot inkomstbortfall vid sjukdom, att alla omfattas av den och att alla värnar om den. Därför måste taket i sjukförsäkringen höjas den 1 juli 2003 som utlovats i valrörelsen!

Undertecknat av:

Handikapprörelsen