ÅSIKT

Palestinierna behöver opartiska observatörer

DEBATT

Världens ögon vilar just nu på nästa steg i Irakkonflikten.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I skuggan lever palestinierna med rädslan för vad som ska hända med dem. Organisationen Kvinna till Kvinna får dagliga rapporter från Västbanken om hur läget där förvärras.

Vi kräver att den svenska regeringen trycker på FN att agera nu, skriver Kvinna till Kvinnas ordförande Kerstin Grebäck.

Kerstin Grebäck.

I skuggan av Irakkatastrofen blir situationen för den palestinska befolkningen i de av Israel ockuperade områdena på Västbanken och i Gaza allt värre. Vi i Kvinna till Kvinna får dagliga rapporter från

våra samarbetspartner om läget.

Organisationen Jerusalem Link, med en palestinsk och en israelisk del, säger att de fruktar att palestinier i ökad utsträckning kommer att fördrivas från sina hem. En annan organisation på Gaza berättar att under Gulfkriget var både Gaza och Västbanken avspärrat i tio dagar, FN:s biståndsorgan UNWRA och Röda Korset kunde

inte komma fram till de behövande med hjälp. Gaza var helt avstängt i ytterligare en månad.

Nu, 12 år senare, är människor mycket mer undernärda och man har inga egna

lager med mat. De fruktar att behöva se hungersnöd om de på liknande sätt blir avspärrade denna gång.

I takt med att omvärldens ögon i ökande grad är fästa på Irak och en hotande katastrof där, försvinner våra blickar från

konflikten mellan Israel och Palestina och situationen för palestinierna.

Vi vet att med den så kallade kampen mot terrorismen följer att de mänskliga rättigheterna kränks och att trakasserier och våldsdåd blivit legitimt på flera håll i världen. Vi vet också att våld, förtryck och fattigdom är god jordmån för terrorism.

Kvinna till Kvinna kräver att den svenska regeringen arbetar för att få FN att agera. FN måste sända ett stort antal internationella människorättsobservatörer och hjälparbetare till Palestina.

Omvärlden, FN-systemet, har ett ansvar för att förhindra den uppseglande humanitära katastrofen i Palestina. Kvinna till Kvinna är i kontakt med kvinnoorganisationer på bägge sidor i konflikten och vi kräver FN-observatörer till området för att garantera medborgarnas säkerhet.

FN måste ta konsekvenserna av resolutionerna 181, 194, 242 och 338 och förhindra övergreppen mot den palestinska befolkningen. FN måste också förhindra Israels fortsatta och ökade ockupation av palestinsk mark. Vi har ett kollektivt ansvar för att garantera palestiniernas mänskliga rättigheter.

Israel bygger i dag en mur runt hela Västbanken för att skydda sig mot potentiella terrorister. Muren kommer att innebära att Israel i praktiken annekterar tio procent av Västbanken. De israeliska bosättarna ges full rörelsefrihet medan palestinierna stängs in. Stora områden med bördig jordbruksmark konfiskeras i områden som av tradition lever på jordbruk.

Genom byggandet av muren bryter Israel mot Fjärde Genèvekonventionen, vilken landet har undertecknat. Konventionen förbjuder att man förstör eller stjäl egendom på ockuperad mark och att man utför kollektiva bestraffningar. Artikel 47 slår fast att ockupationsmakten inte får ändra på egendom inom ockuperat område. Att beslagta mark är förbjudet enligt artikel 57 i Haagkonventionen. Den massiva ödeläggelsen av privategendom utan militära behov är ett brott mot artikel 147 i Fjärde Genèvekonventionen. Israel uttalar att muren byggs av säkerhetsskäl, för att förhindra att palestinska terrorister tar sig in i landet.

Ödeläggelsen och konfiskeringen av mark straffar en hel befolkning utan urskilljning, vilket inte har proportion eller legitimitet enligt folkrätten som säkerhetsskapande åtgärd. Muren är en kollektiv bestraffning av ett helt folk.

Det är i dag till följd av uppladdningen mot Irak allt färre internationella biståndsorganisationer som kan arbeta i Palestina. De flesta svenska organisationer som sedan länge arbetat i området håller nu på att evakueras. Opartiska ögon måste finnas på plats för att kunna ge stöd åt civilbefolkningen. Det är inte bara mat som behövs, utan framför allt trygghet.

Frustrationen hos människor växer. Stora delar av Gaza och Västbanken har utsatts för vandalisering och förstörelse av den israeliska armén. Den israeliska staten har i dag dålig kontroll över hur bosättarna på de ockuperade områdena agerar mot palestinierna, och denna situation förvärras. Övergrepp sker hela tiden och ingen kan vittna om dem, eller förhindra dem.

Israel som rättsstat är i upplösning.

Med den ökande uppsplittringen av

Palestinas territorium och befolkning minskar möjligheten att komma fram till en lösning för hur den palestinska staten ska se ut och hur det palestinska folket ska leva.

Hamas och andra extremistiska rörelser växer, och stora delar av den palestinska befolkningen lever som flyktingar i Jordanien och Libanon. De har snart ingen gemensam syn på vad en fred i regionen skulle kunna bestå i. De folkomflyttningar av palestinier som tidigare propagerats enbart av extrema grupper i Israel blir mer och mer accepterade av en allt större del av den israeliska befolkningen.

Säkerheten är hotad för bägge sidor.

Frågan är vad som kan öka den. FN måste förhindra att många fler palestinier blir flyktingar. Vi har inte råd att bara beskåda denna humanitära katastrof. Vi har inte råd med det ökande våldet och den växande terrorism detta kan innebära i området. Vi måste tillåta oss att agera. Sveriges regering måste omedelbart verka både i EU och i FN för att det skall sändas FN-observatörer till Palestina. Vi vet att det är internationella observatörer, opartiska ögon och öron, som krävs.

Kerstin Grebäck (ordförande Kvinna till Kvinna)