ÅSIKT

Släpp fram kvinnorna, Alf

Ledande kd-kvinnor vill att männen i partiet makar på sig

DEBATT

Kvinnorna i kristdemokraterna har fått nog. Av 33 krist- demokrater i riksdagen är endast 10 kvinnor. Det är uselt och måste ändras på skriver i dag flera ledande kvinnor inom kristdemokraterna på Aftonbladet Debatt.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Deras förslag är att partiet i fortsättningen alltid nominerar minst en kvinna till riksdagen, landsting och kommun. Har valkretsen flera listor ska det vara varannan damernas som förstanamn.

Foto: Sven-Olof Englund
Alf Svensson

Kristdemokraterna har denna mandatperiod lägst kvinnorepresentation i riksdagen. Endast 10 av 33 kristdemokrater är kvinnor.

Detta är ett faktum som vi beklagar djupt. Vi är övertygade om att det bästa politiska resultatet uppnås om en jämn fördelning av kvinnor och män finns på olika nivåer. I kristdemokraternas principprogram, som antogs 2001, står följande under rubriken Jämställdhet: ”Grunden för jämställdhet mellan kvinnor och män är alla människors lika värde. Kvinnor och män ska ha likvärdiga villkor, både formellt och informellt, för att kunna utveckla sin fulla potential. Förutsättningarna för bra politiska beslut ökar när kvinnor och män finns jämnt representerade i alla beslutande församlingar.”

Det är goda principer men dessvärre är kristdemokraternas representation ännu inte jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Tyvärr är kristdemokraterna det parti som har lägst kvinnorepresentation på såväl riks- som landstings- och kommunnivå.

Vi måste nu vidta åtgärder för att principprogrammets målsättningar ska kunna uppfyllas. Kristdemokraterna antog inför nomineringsprocessen 2002 ett antal riktlinjer för arbetet som bland annat betonade vikten av en jämn könsfördelning på valsedlarna.

Vår uppfattning är att en jämn könsfördelning eftersträvats till stor del, men att förstanamnet på listan alltför ofta varit en man. Med ett valresultat där vi från flertalet distrikt endast får in en person i riksdagen blev utfallet katastrofalt dåligt ur jämställdhetsynpunkt. Andra partier med motsvarande eller lägre representation i riksdagen har ett mera jämnt utfall sett ur könsperspektiv.

Inom kristdemokratin finns många duktiga kvinnor som också återfinns på viktiga poster. I rikets två största städer har vi kvinnor som
Vi måste vidta åtgärder för att uppfylla målsättningarna i principprogrammet gruppledare och kommunalråd.

När kristdemokraterna utser en talman i riksdagen utser vi en ung kvinna. Många män i rörelsen bidrar aktivt för att lyfta kvinnor till viktiga och exekutiva poster i partiet. Detta har dock inte räckt för att utjämna skillnaderna i representation. Därför vill vi föreslå nya riktlinjer inför nomineringsprocessen.

Valberedningar och nomineringskommittéer har en avgörande betydelse för vilka som sedan blir valda. Därför måste det i partiets riktlinjer för nomineringsprocessen göras ett tillägg om skyldighet att förelägga beslutsstämman två olika listförslag till riksdagsvalet, ett toppat av en kvinna och ett toppat av en man.

På samma sätt bör landstings- och kommunala listor konstrueras. Två förslag föreläggs för beslut, där förstanamnet är dels en kvinna, dels en man. Vid val av landstingsråd och kommunalråd bör motsvarande förfarande ske. Två kandidater, en kvinna och en man, skall därför alltid förslås. Har valkretsen dessutom flera listor ska det vara varannan damernas som förstanamn.

Vi är övertygade om att ett sådant förfarande kommer att synliggöra fler ledare, bland såväl kvinnor som män. Det gagnar politiken att fler presenteras som kandidater. Vi är också övertygade att det på kort sikt kommer att förändra den kristdemokratiska representationen mot en jämnare könsfördelning på alla politiska nivåer. Vi vill också utmana andra partier att följa efter!